4BT sommaraktuellt

”Sol och värme finns på min önskelista inför sommaren… det tänker jag att vi alla behöver efter en ganska så kall och sen vår. Men visst kan det vara mysigt med regniga dagar också. Då behöver man ju inte göra så mycket. Det har varit en händelserik vår inom 4BT.” Så börjar stödpersonskoodinator Sonja Karnell sitt nyhetsbrev. Läs hela Sonjas 4BT nyhetsbrev (22.6.2017) här: Sonjas sommarbrev till stödpersoner
Med ”händelserik vår” syftar Sonja dels på att 4BT startar upp i Österbotten. Annat aktuellt är att SAMS flyttar in i nytt kontor; till nya utrymmen i Victoriakvarteret på Busholmen i Helsingfors och i svenska föreningshuset på Rådhusgatan 23 i Vasa. SAMS finns från och med i sommar mitt bland andra finlandssvenska organisationer på båda orter. Det här är jättekul! Vi återkommer till planering av inflyttningsfest! 🙂
Under sommaren har vi paus med våra evenemang, men följande sker inom de närmaste månaderna:

4BT i huvudstadsregionen:

Pride paraden den 1.7
Om någon är intresserad av att vara med på Pride paraden den 1.7  i Helsingfors så kommer Steg för steg att vara med. Vill du och din stödis  delta så kontakta då gärna Frank Lundgren som jobbar på Steg för steg (frank.lundgren@stegforsteg.fi)

Stödpersonsträffar 21.9 och den 22.11
Vi kommer att ordna  två stödpersonsträffar (den 21.9 och den 22.11).

Grupper
En grupp för stödpersonspar som vill skriva och/ eller pyssla kommer att starta. 4BT med Vingar gruppen som jobbar med sociala medier för stödpersonspar tar gärna emot nya par. Senaste träffen övade gruppen sej på Instagram. Ta gärna en titt på bilderna på https://www.facebook.com/4BTmedVingar/

4BT i Vasatrakten:

Konstens natt 10.8  Konstens natt kan du komma och bekanta dig med 4BT i Folkhälsankvarteret i Vasa. På plats kan du lämna in intresseanmälan om att få eller bli en stödperson.

Eftermiddag för stödpersonspar 25.8 Vi ordnar en träff med program för stödpersonspar (stödperson och hon eller han som du stöder) i närheten av Vasa. Vi är dels utomhus om vädret tillåter.

Temakvällar för stödpersoner, start 30.8 I höst ordnas fem månatliga temakvällar i Folkhälsankvarteret Wasa. Kvällarna är för nya intresserade av att bli stödpersoner eller redan aktiva stödpersoner som vill komma med.

Grupper
Har ni önskemål om grupper för stödpersoner eller stödpersonspar i Österbotten? Ta kontakta med oss med önskemål!

Behovet av stödpersoner försvinner inte och vi kommer därför att lansera en kampanj på FB för att göra människor mera medvetna om att vi finns. Vi är också tacksamma om du hjälper oss föra fram detta budskap. Kanske drömmen om att ha fler stödpersoner än de som finns i kön någongång kunde förverkligas. Varmt välkomna med på våra evenemang, och Önskar alla en jätteskön sommar!
P.s. Vi håller semester den 26.6-30.7 (Sonja) och 10.7-30.7 (Irene). 4BT infobrev för Österbotten finns här; Irenes brev – augusti

Hälsningar Sonja och Irene Stödpersonskoordinatorer på SAMS 4BT

Allvar och glädje på SAMS Sommardagar

”Självkänsla, orättvisor och etik – hur hittar vi rätt?” var rubriken för årets organisationsseminarium, som ordnades 5-6 juni i Tammerfors. Deltagarna var ett sextiotal organisationsanställda eller föreningsaktiva från hela Svenskfinland. Föreläsarna lyfte upp många viktiga teman och livssyner, argument och rapporteringar kring funktionsvariationer och psykisk ohälsa. Journalistik, politik, erfarenhetsexpertis och etiska resonemang var på tapeten, och ärligt lyftes också fram deltagarnas erfarenheter. Samvaron och trollkonstnärens underhållning under middagen bidrog med gemenskap, skratt och glädje. Jag hoppas att dagarna gav alla på plats mycket – så som de gav mig.

4BT-stödpersonskoordinator Sonja Karnell och erfarenhetsexpert Celinda Byskata assisterade trollkonstnären under kvällsmiddagen.

Vänstugan Primula i Kristinestad fyller 10 år

Vänstugan Primula i Kristinestad har blivit en viktig del av mångas vardag under tio åren som den varit aktiv. Bakom vänstugans breda verksamhet ligger bland annat eldsjälen Torolf Back jobbar som verksamhetsledare. Torolf har hunnit med mycket under sitt liv. Hans första yrke var jordbrukare, varefter han av hälsoskäl skaffade sig en ny utbildning i vuxen ålder.

– Som enda pojke i familjen blev det så att jag tog över familjens gård i Kristinestad. Men på grund av hälsoskäl var jag tvungen att söka mig till ett nytt yrke i fyrtioårsåldern. Alternativet var att sjukpensionera mig, men det kändes inte rätt, berättar Torolf.

Torolf valde att gå socionomutbildning och började sedan jobba med vänstsugans verksamhet i Kristinestad.

-Vårt mål är att tröskeln ska vara låg för att komma hit. Möjligheter finns att delta i olika aktiviteter, t.ex. i hobby och snickeriverksamhet, eller delta i gemenskapen. Dricka kaffe och läsa dagstidningarna… Folk kan komma hit för att få sällskap och en struktur i vardagen. Vi ordnar också andra aktiviteter i staden så som konserter och liknande evenmang. Dessutom ordnar vi kurser och utfärder för besökarna och andra intresserade.

Efter att själv ha levt med en besvärlig släktsjukdom i flera år känner Torolf att han har en del att bidra med också på det personliga planet då det kommer till vänstugans verksamhet.

– Jag har själv gått igenom många olika saker i livet och stundvis haft det svårt och jobbigt på grund av min sjukdom. Jag känner att jag nu är på rätt ställe i livet.

Vänstugan fungerar under Psykosociala förbundet men besökarna som kommer till vänstugan behöver inte direkt ha en koppling till föreningen.

– Vårt mål är att vi ska vara tillgängliga för alla. Vi vill sänka tröskeln för att tala om psykisk ohälsa i samhället och vi vill hjälpa våra besökare att hitta en mening med livet. Alla ska känna sig välkomna hit. I snitt besöker ungefär 23 personer vänstugan per dag. Vi serverar kaffe och lunch till självkostnadspris. Vi är öppna året om förutom några veckor på sommaren och några dagar kring jul, berättar Torolf.

Det är inget litet uppdrag vänstugan Primula har tagit på sig. Visionerna om en plats som är öppen och välkomnande för alla förverkligas bland annat genom mångas frivilligas insatser, förutom de anställdas.  Förutom verksamhetsledaren  finns personer som vid behov är timanställda nu som då och en mycket aktiv styrelse och ett brett samarbete med andra föreningar, staden och andra vi samarbetar med. Ett av Torolfs mål är att alla ska känna till verksamheten och att verksamheten synliggörs.

Under åren som gått har vi ordnat flera olika konserter, dagsresor, Lapplandsresor och regelbunda teaterbesök. Evenemangen har varit uppskattade, och har gett både besökarna och verksamheten en guldkant i tillvaron.

I höst planerar vi vårt 10-års verksamhetsjubilem med en kaffesists kring en kväll för livet, där sportjournalisten Kaj Kunnas kommer att vara kvällens gäst. För det musikaliska bidraget kommer Sonja Biskop tillsammans med elever från Axxell i Lappfjärd att stå för.

Stödpersonsverksamheten 4BT startar i Österbotten

Fyra Betydelsefulla Timmar förmedlar stödpersoner för personer med funktionsnedsättning i Svenskfinland.

Så lyder beskrivningen av 4BT:s verksamhet men i verkligheten har hittills allt koordinerande av alla stödpersoner och stödbehövande sköts av endast en person med säte i Helsingfors.

2016 gjordes en kartläggning av behovet av stödpersoner i Österbotten och det visade sig att den överväldigande majoriteten av aktiva inom funktionhinderorganisationer samt social- och hälsovårdspersonal i kommunerna känt av en brist på stödpersoner. Nu har dock SAMS rf. med stöd av Veikkaus kunnat anställa en 4BT stödpersonskoordinator där.

Sonja Karnell som varit 4BT:s stödpersonskoordinator i över tio år berättar det är viktigt att ha en stödperson för personer med olika funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Det ger en möjlighet att vara aktiv på fritiden och det är någonting som inte alla människor kan utan en annan människas hjälp.

De flesta stödpersonsönskemålen handlar om att med stödpersonen kunna gå på kaffe, shoppa, gå på bio, en ishockeymatch eller teater. En del önskar att stödpersonen är med i motionssammanhang och andra vill helt enkelt ha någon att prata med d.v.s lite omväxling i vardagen. Någon önskar träffa sin stödperson varje vecka, de flesta två eller en gång per månad.

4BT och SAMS rf. välkomnar varmt med Irene till den växande 4BT-skaran.

Irene Bäckman 4BT SAMS rf.

Irene Bäckman är den nya 4BT stödpersonskoordinatorn i Österbotten.

Irene Bäckman

Bor i Malax.

Studerat utvecklingspsykologi vid ÅA i Vasa och blev socialarbetare vid Helsingfors universitet.

Jobbat som socialarbetare och med administrativa uppgifter. Jag tycker om att jobba med människor.

På fritiden tycker jag om att vara ute med hunden och tillsammans med vänner och familjen.

Irene kommer att vara stationerad i Vasa men hon kommer att sköta om hela Österbotten som geografisk område. Ifall du är intresserad av att bli en stödperson kan du gå in på 4BT:s hemsida och fylla i blanketten där så kontaktar antingen Sonja eller Irene dig med mera information.

Sonja och Irene kommer att jobba med att utvidga 4BT:s verksamhet i framtiden.

Sonja och Irene kommer att jobba tillsammas med att utvidga 4BT:s verksamhet i framtiden.

 

Irene är ny stödpersonskoordinator i Österbotten

Irene Bäckman är SAMS nya stödpersonskoordinator i Österbotten.

Irene kommer att starta upp 4BT verksamheten i Österbotten och jobba i samarbete med Sonja som redan i flera år skött stödpersonsverksamheten i Nyland.

Irene har tidigare jobbat på bland annat Folkhälsan. Hon bor i Malax och kommer att vara stationerad i Vasa.

Kontakta Irene per e-post: irene.backman@samsnet.fi

Läs mer om Irene här:

Stödpersonsverksamheten 4BT startar i Österbotten

Sonja och Irene

Victor Rehns praktikforskning för SAMS

Victor Rehn, magistersstuderande vid Helsingfors Universitet, har gjort praktikforskning om unga hörselnedsatta personers stödbehov. Rehn presenterade sitt arbete på MiM-projektets styrgruppsmöte på måndagen den 24.4. Hans forskning visar att socialt stöd och stöd i arbetslivet är viktiga för unga personer med hörselnedsättning.

Hörselnedsättning är ett vanligt fenomen i dagens samhälle. Det är dock en osynlig funktionsnedsättning som medför utmaningar för individen.Hur ser unga vuxna hörselnedsatta på sina egna stödbehov och hur ser utbudet av stöd ut inom tredje sektorn på finlandssvenskt håll?

Praktikforskningen har genomförts med hjälp av en enkät och en gruppintervju som visar att det sociala stödet upplevs som viktigt hos målgruppen. Arbetslivsfrågor är centrala för både aktörer och brukare. Ytterligare medför FN-konventionen för funktionsnedsattas rättigheter krav på nya sätt att tänka för organisationer.

 

Victor Rehn har gjort praktikforskningen  i samarbete med SAMS.

Läs hela rapporten här:

Praktikforskning Rehn