Svenska Intressentnätverket i Vasa 23 maj 2016

Svenska Intressentnätverket i Vasa 23 maj 2016

Du som är aktiv inom någon funktionshinderorganisation – varmt välkommen på Svenska Intressentnätverkets möte i Vasa!

SAMS ordnar regelbundet Svenska intressentnätverkets möten, nästan alltid i Helsingfors, för organisationer inom den sociala sektorn. Syftet med nätverket är att diskutera aktuella ärenden och att påverka framför allt i frågor som har betydelse för service på svenska inom social- och hälsovård.

Det går att anmäla sig till mötet till robin.lindberg@samsnet.fi till och med 17 maj.

Svenska Intressentnätverket samlas måndag 23 maj i Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 23-25.

Mötet börjar kl. 13:00 och avslutas kl. 15:30. Mötet hålls i Eksalen och Folkhälsan bjuder på kaffe och tilltugg.

Under mötet planerar vi att ta upp åtminstone följande teman:
– Vårdreformen; de viktigaste frågorna ur finlandssvenskt funktionshinderperspektiv
– FN:s funktionshinderkonvention; redogörelse om ratificeringsprocessen, inklusive ändringen av specialomsorgslagen och det nyaste kring självbestämmanderättslagen
– Upphandling
– Närståendevård och familjevård
– Mentalvårdslagen
– Nuläget med Valas – den under beredning varande nya funktionshinderlagen
Tanken är att det ska bli rejält med tid för diskussion.

Från SAMS deltar juridiska ombuden Erik Munsterhjelm och Robin Lindberg.