Irene är ny stödpersonskoordinator i Österbotten

Irene Bäckman är SAMS nya stödpersonskoordinator i Österbotten.

Irene kommer att starta upp 4BT verksamheten i Österbotten och jobba i samarbete med Sonja som redan i flera år skött stödpersonsverksamheten i Nyland.

Irene har tidigare jobbat på bland annat Folkhälsan. Hon bor i Malax och kommer att vara stationerad i Vasa.

Kontakta Irene per e-post: irene.backman@samsnet.fi

Läs mer om Irene här:

Stödpersonsverksamheten 4BT startar i Österbotten

Sonja och Irene