Kvällsträff med temat unga, arbetsliv och funktionsnedsättning

Kvällsträffarna med tema unga, arbetsliv och olika former av funktionsnedsättning  äger rum i Ekenäs den 16 november kl.17-20 vid yrkeshögskolan  Novia(Raseborgsvägen 8) och i Åbo den 23 novemeber kl. 17-20 vid Åbo Akademi(Fabriksgatan 2).

I programmet ingår bla. föreläsning med Celinda Byskata och föreningen Acceptans leder en workshop. Mera information om respektive programdel kommer inom kort.

Vänligen uppge eventuell specialbehov och dieter redan vid anmälan.