Förtroendeuppdrag för SAMS jurister

SAMS jurister Marica Nordman och Elias Vartio har valts till förtroendeuppdrag, i statsrådets delaktighetsarbetsgrupp respektive barnombudsmannens delegation.

Delaktighetsarbetsgruppen ”bedömer och bereder förslag till bestämmelser med motiveringar för att trygga delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i beslutsfattande om tjänster som gäller dem samt om rättsmedel i anslutning till valet av sättet att ordna tjänsterna” skriver statsrådet. Nordmans mandattid är fem månader och inleddes den 7 januari 2020.

I barnombudsmannens delegation representerar Vartio egentligen styrelsen i Handikappforum rf där han är medlem. Dessutom representerar han den svenskspråkiga kontexten.

Delegationen finns till för att bistå barnombudsmannen i hennes arbete. Delegationen bland annat främjar samarbetet mellan olika nationella aktörer i frågor som gäller barnens rättigheter.

Delegationens medlemmar väljs för fem år (1.12.2019 – 30.11.2024.)

Läs mera här.

Patrik Simberg