Information

SAMS anställer 2 jurister

ett juridiskt ombud (vikariat)
med juris kandidat- /juris magisterexamen

Till arbetsuppgifterna hör bland annat
– att fungera som sakkunnig
– att ge konsultation kring lagstiftning för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga
– att informera personer med funktionsnedsättningar, närstående, socialarbetare och kommunala beslutsfattare om lagstiftningen
– att delta i hörande i samband med det lagberedande arbetet
– att sköta olika administrativa uppgifter i anslutning till verksamheten

Goda kunskaper i finska, kännedom om Svenskfinland och om organisationslivet räknas som meriter.

ett juridiskt ombud för tiden 16.10.2017 – 31.3.2018
med juris kandidat/juris magisterexamen, med rättsnotarieexamen eller en
juridikstuderande som är i slutskedet av sina studier

Till arbetsuppgifterna hör bland annat
-att fungera som sakkunnig
-att ge konsultation kring lagstiftning för personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga
-att informera personer med funktionsnedsättningar, närstående, socialarbetare och kommunala beslutsfattare om lagstiftningen
-att delta i hörande i samband med det lagberedande arbetet
-att sköta olika administrativa uppgifter i anslutning till verksamheten

Goda kunskaper i finska, kännedom om Svenskfinland och om organisationslivet räknas som meriter.

Vänligen lämna in den elektroniska ansökan med CV till nina.afhallstrom@samsnet.fi senast den 30 september kl.23:59.


Välkommen till en kväll kring funktionsnedsättning i 3.10 i Jakobstad
och 4.10 Kristinestad!

Kom och lyssna på en intressant föreläsning av Celinda Byskata kring psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar och SAMS juridiska ombud reder ut kring den nya handikappservicelagen. Möjlighet till diskussioner och frågor kring ämnena!

3.10, Jakobstad, Matsalen på Hötorgscentret, Rådhusgatan 12.

kl. 17:30 – 19:00 Celinda Byskata och Kaffepause med sött&salt

19:00 – 20:30 (inkl. pause) SAMS juridiska ombud föreläser om den kommande funktionshinderlagen samt om social- och hälsovårdsreformen.

 

4.10 Kristinestad (observera annan start-tid i Kristinestad)

kl. 18:00 – 19:00 Celinda Byskata och Kaffepause med sött&salt

kl. 19:00 – 21:o0 (inkl. pause) SAMS juridiska ombud föreläser om den kommande funktionshinderlagen samt om social- och hälsovårdsreformen.

 

Ingen kostnad och kaffe med sött och salt tilltugg ingår.

(skriv i god tid också ev. special diet och specialbehov, så försöker vi tillgodose dem)

Anmäl dig, genom att sända ett mail med ditt namn och vilken av träffarna du deltar vid, gärna senast den 29 september klockan 14.00.

(skriv i god tid också ev. special diet och specialbehov, så försöker vi tillgodose dem)

info@samsnet.fi
eller ring eller skicka textmeddelande till
040 519 6598

———————————————————————————————————

Handikappforum rf och Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning har den 12 juni 2017 lagt fram ett medborgarinitiativ innefattande ett förslag på att upphandlingar som omfattar nödvändig hjälp och  nödvändigt stöd för personer med funktionsnedsättning ska undantas från upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling.
Funktionshinderorganisationerna har ansett att upphandlingar avseende funktionsnedsatta personers nödvändiga tjänster strider mot FN:s funktionshinderkonvention.

De personer som berörs av upphandlingarna är inte parter och saknar möjligheter att ta tillvara sina rättigheter. Priset är ofta det avgörande kriteriet, vilket har lett till att kvaliteten har fått stryka på foten. Upprepade upphandlingar skapar en osäkerhet och påverkar de berörda personernas vardag väldigt mycket.

Medborgarinitiativet går vidare för behandling i riksdagen om det uppnår 50 000 underskrifter under sex månader. För att detta ska kunna uppnås behöver kampanjen synlighet.

Skriv under medborgarinitiativet “Ingen marknadsvara!” för tryggande av mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kampanjperioden sker under 12.6.-12.12.2017.

http://www.eimyytavana.fi/pa-svenska/

Comments are closed.