Välkommen på valdebatt för ett funktionsrätt Finland!

Mera

Börjar 9 Dagar, 22 Timmar

4 april, 2019

Hur ska rättigheterna och målen i FN:s funktionshinderskonvention förverkligas i praktiken? På vilka sätt kan vi garantera att alla har en plats, oberoende av funktionsnedsättning eller bakgrund? Hur kan vi göra vårt samhälle mera tillgängligt? Och hur ska svenskspråkig service för personer med funktionsnedsättningar tryggas i framtiden? Vilket är det följande steget vi vill ta, och i vilken riktning?

 Välkommen på valdebatt inför det stundande riksdagsvalet den 4 april 2019 kl. 17.00–19.00. Före debatten bjuder vi på kaffe med salt tilltugg kl. 16.30. I Soc&koms festsal, Snellmansgatan 12. Salen är i första våningen till vänster om huvudingången vid Yrjö-Koskinens gata. Utrymmena är fysiskt tillgängliga och hörselslinga finns till förfogande.

Panelister:
Sfp: Silja Borgarsdóttir
Samlingspartiet: Veera Hellman
Sdp: Jonne Juntura
Vänsterförbundet: Silvia Modig
Piratpartiet: Saga Nyrén
Gröna: Bicca Olin
Feministpartiet: Elina Sagne-Ollikainen

Sannfinländarna: bekräftas senare
(bekräftas senare)

Övriga möjliga medverkande uppdateras senare.

Debatten leds av journalisten och radiorösten Frida Frankenhaeuser, och är ett samarbete mellan Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och de svenskspråkiga funktionshinderorganisationerna.

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder
FDUV
Finlands Svenska Handikappförbund
Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS)
Svenska hörselförbundet
Psykosociala förbundet

Delta i debatten på sociala medier: #EttFunktionsrättFinland

  • Patrik