Kommande evenemang

21/03/2018

Temakväll om bilder som stöd

Folkhälsanhuset Wasa
Rådhusgatan 25

SAMS stödpersonsverksamhet ordnar en temakväll i samarbete med Folkhälsans datatek i Vasa. Som stödperson kan du främja en aktiv fritid ...

Mera