Verksamhetsledare

bild på personen

Frivilligkoordinator 4BT Huvudstadsregionen

  • Karolina Sjöberg
  • 041 501 2531

  • Koordinator för vänverksamheten 4BT i huvustadsregionen. Kan kontaktas i ärenden gällande vänverksamhet och frivilligarbete.
bild på personen

Frivilligkoordinator 4BT Österbotten

  • Irene Bäckman
  • 050 4318888

  • Koordinator för vänverksamheten 4BT i Österbotten. Kan kontaktas i ärenden gällande vänverksamheten.
bild på personen

Styrelseordförande

bild på personen

Juridisk ombud

bild på personen

Juridiskt ombud

bild på personen