Verksamhetsledare

bild på personen

Styrelseordförande

bild på personen

Projektledare

bild på personen

Projektkoordinator

bild på personen

Juridiskt ombud

bild på personen

Juridiskt Ombud

bild på personen

Stödpersonskoordinator 4BT Huvudstadsregionen

 • Karolina Sjöberg
 • 041 501 2531

 • Koordinator för stödpersonsverksamheten 4BT i huvustadsregionen. Kan kontaktas i ärenden gällande stödpersonsverksamhet och frivilligarbete.
bild på personen

Stödpersonskoordinator 4BT Österbotten

 • Irene Bäckman
 • 050 4318888

 • Koordinator för stödpersonsverksamheten 4BT i Österbotten. Kan kontaktas i ärenden gällande stödpersonsverksamheten.
bild på personen

Projektkoordinator

 • Henrika Jakobsson

 • Moderskapsledig
bild på personen

Juridiskt ombud

 • Ulrika Krook
 • Moderskapsledig
bild på personen

Juridiskt ombud

 • Mikael Bomström

 • Tjänstledig
bild på personen