Verksamhetsledare

bild på personen

Styrelseordförande

bild på personen

Projektledare

bild på personen

Projektkoordinator

bild på personen

Juridiskt ombud

bild på personen

Juridiskt ombud

bild på personen

Stödpersonskoordinator 4BT Huvudstadsregionen

  • Sonja Karnell
  • 041 501 2531

  • Koordinator för stödpersonsverksamheten 4BT i huvustadsregionen. Kan kontaktas i ärenden gällande stödpersonsverksamhet och frivilligarbete.
bild på personen

Stödpersonskoordinator 4BT Österbotten

  • Irene Bäckman
  • 050 4318888

  • Koordinator för stödpersonsverksamheten 4BT i Österbotten. Kan kontaktas i ärenden gällande stödpersonsverksamheten.
bild på personen

Projektkoordinator

  • Henrika Jakobsson

  • Moderskapsledig
bild på personen

Juridiskt ombud

  • Ulrika Krook
  • Moderskapsledig
bild på personen