fbpx

Juridiskt ombud logo.

SAMS verksamhet juridiskt ombud erbjuder avgiftsfri juridisk rådgivning om dina rättigheter och möjligheter.

Vi kan hjälpa dig att hitta svar på bland annat följande frågor:

  • Vilken service eller vilket stöd kan jag ha rätt till för att delta i samhället på lika villkor som de andra?
  • Vem ska jag ska kontakta för att ansöka om dessa tjänster?
  • Vilka argument kan jag använda mig av att för att få det stöd jag behöver?
  • Vad kan jag göra om jag är missnöjd med ett beslut? Hur söker jag rättelse eller överklagar?

Vi ger juridiska råd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Vi ger också råd till dem som stöter på dessa frågor i sitt arbete; till exempel organisationsanställda, tjänstemän, vårdpersonal och förtroendevalda.

Kontakta oss på eller någon av oss personligen. Rådgivningen är avgiftsfri. Vi tar alltså inte betalt för rådgivningen.

Vi erbjuder också föreläsningsverksamhet.

Bild på Marica Nordman

Marica Nordman

Phone number 050 443 0576

Rebecka Holm

Phone number 050 534 2974

Telefontid

Tisdagar 13:15-15:45
Torsdagar 9:15-11:45

Du kan också försöka ringa oss andra tider på vardagar mellan klockan 10.00 och 15.00.

Läs juridiskt ombuds senaste blogginlägg här

Föreläsningsverksamhet

SAMS jurister erbjuder även föreläsningar om bland annat aktuella lagstiftningsreformer. Vi föreläser också om teman som:

  • FN:s funktionshinderskonvention
  • Sekretess inom socialvården
  • Inklusion och delaktighet inom och utanför skolan.

Vi bjuder även in sakkunniga att föreläsa om olika dagsaktuella och tidlösa frågor i olika forum. Föreläsningar ordnas bland under följande sammanhang:

Om ni är intresserade av att beställa föreläsningar av SAMS kan ni kontakta våra jurister eller . Ni kan även kontakta oss ifall ni vill hålla en föreläsning till aktörer inom det svenskspråkiga funktionshindersfältet.

Teman på SAMS funktionsrättseminarier under senaste åren:

2022: Vägkost till ett gott liv 24.11.2022, Helsingfors & online
2021: Dubbla roller, 8 & 10.12.2021, online
2020: Utbildning, arbetsliv och krishantering, 26.11.2020, online
2019: Delaktighet och arbetsliv, 2.12.2019, Helsingfors
2018: Självbestämmande, delaktighet och fri rörlighet, 8.11.2018, Vasa

Back to top of page