SAMS Bidrag

Nästa ansökningstid: 4–30.11.2019

SAMS bidrag kan sökas av SAMS medlemsförbund och deras medlemsföreningar och  av andra aktörer inom social- och hälsovårdens område. Stöd ges primärt till verksamheter som stöder, tryggar och garanterar den svenska servicen inom den sociala sektorn.

Ansökan görs elektroniskt genom SAMS ansökningssystem.  För sent
inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om utdelningen fattas  i början av året, varefter alla sökanden får besked.

Ansökan bör uppfylla

  • vara inom social- och/eller hälsosektorn
  • ha en finlandssvensk förankring
  • gagna en större mottagarkrets

Vem kan ansöka om bidrag

  • organisationer
  • föreningar
  • grupper
  • klubbar
  • enskilda personer

Ansökningsbeslut

För beslutet om bidragsutdelningen 2019, klicka här. Alla som ansökt har fått besked om bidragsbeslutet personligen.

Ansökningstid

Nästa ansökningstid: 4 – 30.11.2019

Ansök här