SAMS Bidrag

SAMS bidrag kan sökas av SAMS medlemsförbund och deras medlemsföreningar och  av andra aktörer inom social- och hälsovårdens område. Stöd ges i första hand till verksamheter som stöder, tryggar och garanterar den svenska servicen inom den sociala sektorn. SAMS jobbar för ökat samarbete inom funktionshinderfrågor på svenska i Finland och välkomnar projektansökningar för samarbete mellan olika funktionshindergrupper.

Ansökan görs elektroniskt genom SAMS ansökningssystem och behandlas av sakkunniga.
För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om utdelningen fattas  i början av året, varefter alla sökanden får besked.

Ansökan bör uppfylla

 • vara inom social- och/eller hälsosektorn
 • ha en finlandssvensk förankring
 • gagna en större mottagarkrets
 • ur ansökan bör framkomma om det gäller projektbidrag eller verksamhetsbidrag

Vem kan ansöka om bidrag

 • organisationer
 • föreningar
 • grupper
 • klubbar
 • enskilda personer

Bidrag beviljas inte för:

 • Lagstadgad verksamhet
 • Renoveringar
 • Kultur i vården
 • Översättningar

Ansökningsbeslut

För beslutet om bidragsutdelningen 2020, klicka här. Alla som ansökt har fått besked om bidragsbeslutet personligen.

Ansökningstid

Nästa ansökningstid: november 2020

Ansök här