Minoriteter inom minoriteten

Minoriteter inom minoriteten handlar om nätverk, kommunikation och samarbete. Verksamheten fungerar som en brobyggare mellan svenskspråkiga personer med olika funktionsnedsättningar i Finland och stöder organisationer som har svenskspråkiga medlemmar.

Projektet MiM

Att ha en funktionsnedsättning och dessutom vara svenskspråkig betyder att man representerar en minoritet inom minoriteten. Projektet MiM – Minoriteter inom minoriteten handlar om att öka samarbete mellan olika handikappgrupper och hitta nya samarbetsformer. Inom projektet MiM vill vi gärna komma i kontakt med svenskspråkiga personer som är verksamma inom finsk- och tvåspråkiga förbund och bidra till att kontakten mellan olika handikappgrupper ökar.

Verksamhetsformer

Inom MiM-projektet arrangeras seminarier, utbildningar och regionala samarbetsträffar som i sin tur hoppas föda nya samarbetsformer samt effektivare intressebevakning och informationsspridning. Regionala träffar har ordnats i Åbo, Vasa, Borgå och Raseborg. Tillsammans kan vi uppnå och påverka mera!

Läs MiM:s senaste blogginlägg

Tackhälsningar från MiM

Tack och hej! SAMS projektverksamhet Minoriteter Inom Minoriteten, avslutade i och med årsskiftet sitt 3:e och därmed sista projektår. Projektet Läs mer


Samarbetsnätverk

Samarbetsnätverk för föreningar på regional nivå. Samarbetsträffar ordnas på olika orter runtom i Svenskfinland.

Språktalko

Språktalko är ett nätverk för anställda inom tvåspråkiga social­ och hälsovårds-organisationer. Nätverkets avsikt är att uppmuntra tvåspråkiga organisationer till att utvecka och förbättra tvåspråkigheten inom den egna organisationen. Språktalko uppmuntrar till att aktivt använda svenska på ett positivt sätt och erbjuder möjligheter för att tala svenska för anställda inom tvåspråkiga organisationer. Läs mer

Språktalko gruppen finns också på facebook.


Har du läst vår bok?

Bild av pärmen på boken. Flera små ikoner som av större bilder som finns inne i boken.

Inblickar i vardagen

Boken är en antologi som behandlar erfarenheter av funktionsnedsättning ur olika perspektiv. Boken baserar sig på bloggtexter av olika skribenter som alla lever med en funktionsnedsättning i Finland.

Läs mer eller ladda ner boken här.