fbpx

Juridiskt ombud logo.

Juridisk rådgivning

SAMS jurister erbjuder gratis juridisk rådgivning om dina rättigheter. Vi ger juridisk rådgivning till alla. Du behöver inte vara medlem i ett förbund för att få hjälp.

Vi kan hjälpa dig med frågor som bland annat handlar om:

  • Funktionshinderservice, till exempel färdtjänst, personlig assistans, frågor om boende, dagverksamhet, ändringar i hemmet och anpassning av bil.
  • Utmaningar och frågor om social- och hälsovården i välfärdsområdena.
  • Jämlikhet och diskriminering.
  • Råd i frågor om arbete, utbildning, tillgänglighet, rehabilitering, intressebevakning, självbestämmande och rätten till närståendevård.
  • Språkliga rättigheter, till exempel om du inte har fått service på svenska.
  • Råd om dina mänskliga-, sociala- och grundlagsenliga rättigheter.
  • Vi ger råd i alla livskeden. Allt från barn och unga till äldre personer som har en eller flera funktionsnedsättningar.
  • Ifall du är missnöjd med ett servicebeslut du fått kan vi hjälpa med att göra rättelseyrkan eller överklagan på beslutet. I vissa ärenden kan vi även hjälpa med att göra klagomål till Justitieombudsmannens kansli eller Diskrimineringsombudsmannen.
  • Andra ärenden som berör funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Vi ger juridiska råd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Vi ger också råd till dem som stöter på dessa frågor i sitt arbete; till exempel organisationsanställda, tjänstemän, socialarbetare, vårdpersonal, förtroendevalda och andra beslutsfattare och intresserade.

Kontakta oss på eller någon av oss personligen via mejl eller telefon. Rådgivningen är avgiftsfri. Vi tar alltså inte betalt för rådgivningen.

Jurist

Rebecka Holm

Phone number 040 519 6598
Jurist

Dennis Rehn

Phone number 050 443 0576

Telefontid

Tisdagar 13:00-16:00
Torsdagar 9:00-12:00

Du kan också försöka ringa oss andra tider på vardagar mellan klockan 10.00 och 15.00.

Läs våra senaste blogginlägg

Läs våra senaste utlåtanden

Back to top of page