fbpx

Juridiskt ombud logo.

SAMS verksamhet juridiskt ombud erbjuder avgiftsfri juridisk rådgivning om dina rättigheter och möjligheter.

Vi kan hjälpa dig att hitta svar på bland annat följande frågor:

 • Vilken service eller vilket stöd kan jag ha rätt till för att delta i samhället på lika villkor som de andra?
 • Vem ska jag ska kontakta för att ansöka om dessa tjänster?
 • Vilka argument kan jag använda mig av att för att få det stöd jag behöver?
 • Vad kan jag göra om jag är missnöjd med ett beslut? Hur söker jag rättelse eller överklagar?

Vi ger juridiska råd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Vi ger också råd till dem som stöter på dessa frågor i sitt arbete; till exempel organisationsanställda, tjänstemän, vårdpersonal och förtroendevalda.

Kontakta oss på eller någon av oss personligen. Rådgivningen är avgiftsfri. Vi tar alltså inte betalt för rådgivningen.

Vi erbjuder också föreläsningsverksamhet.

Bild på Marica Nordman
Juridiskt ombud

Marica Nordman

Phone number 050 443 0576
Bild på Elias Vartio.
Juridiskt ombud; arbetar tisdag, torsdag och fredag

Elias Vartio

Phone number 040 519 6598
Praktikant vid Juridiskt ombud; arbetar på måndag och tisdag

Rebecka Holm

Phone number 050 534 2974

Telefontid

Tisdagar 13:15-15:45
Torsdagar 9:15-11:45

Du kan också försöka ringa oss andra tider på vardagar mellan klockan 10.00 och 15.00.

– Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?
– Det beror på vart du vill komma, svarade katten.

CITAT UR LEWIS CAROLLS BOK ALICE I UNDERLANDET

Precis som Alice i underlandet behöver veta vart hon vill komma, behöver vi också enas om hurudana reformer vi vill se i samhället. I SAMS påverkansarbete ser vi delaktighet, jämställdhet, språkliga rättigheter och fungerande strukturer som särskilt viktiga frågor. Vi ser FN:s funktionshinderkonvention som mycket viktig och arbetar för att de rättigheter som nämns där ska förverkligas.

Vi arbetar genom att:

 • delta i olika nätverk
 • bli hörda som sakkunniga
 • skriva utlåtanden och debattartiklar
 • föreläsa om lagreformer
 • ordna lågtröskels-frukostseminarier om funktionshinder.

Vi arbetar i olika nätverk för att förverkliga FN:s funktionshinderkonvention. SAMS arbetar dels genom egna nätverk och dels som aktiva medlemmar i andra aktörers nätverk. Ett viktigt verktyg i påverkansarbetet är Handikappforum, som är en paraplyorganisation för finländska nationella funktionshindersorganisationer. Tillsammans kan vi bättre göra våra röster hörda. Då kan vi också bättre uppmärksamma funktionshinder i samhället — funktionshinder finns till för att röjas! Vi på SAMS anser att funktionsnedsättningar i sig inte är hinder, utan bristen på skäliga anpassningar i samhället är det som utgör hindret. Till exempel är det inget hinder att vi människor inte kan flyga, eftersom vårt samhälle inte förutsätter den funktionen.

Juridiskt ombud är en juridisk stödfunktion inom det finlandssvenska funktionshinderområdet.

Du kan också ha nytta av de här länkarna:

Läs våra senaste blogginlägg

Föreläsningsverksamhet

SAMS jurister erbjuder även föreläsningar om bland annat aktuella lagstiftningsreformer. Vi föreläser också om teman som:

 • FN:s funktionshinderskonvention
 • Sekretess inom socialvården
 • Inklusion och delaktighet inom och utanför skolan.

Vi bjuder även in sakkunniga att föreläsa om olika dagsaktuella och tidlösa frågor i olika forum. Föreläsningar ordnas bland under följande sammanhang:

Om ni är intresserade av att beställa föreläsningar av SAMS kan ni kontakta våra jurister eller . Ni kan även kontakta oss ifall ni vill hålla en föreläsning till aktörer inom det svenskspråkiga funktionshindersfältet.

Teman på SAMS funktionsrättseminarier under senaste åren:

2022: Ett gott liv för barn, unga och familjer med funktionsnedsättning 24.11.2022, Vetenskapernas hus & online
2021: Dubbla roller, 8 & 10.12.2021, online
2020: Utbildning, arbetsliv och krishantering, 26.11.2020, online
2019: Delaktighet och arbetsliv, 2.12.2019, Helsingfors
2018: Självbestämmande, delaktighet och fri rörlighet, 8.11.2018, Vasa

Back to top of page