fbpx

Tulosten raportointi Sitra Labin demokratian kapeikot -koulutusohjelmasta

Vammaisfoorumin kesällä 2020 toteuttaman kyselyn mukaan moni vammaisneuvoston jäsen koki, ettei tule kuulluksi. Monet kokivat että heillä ei ole vaikutusvaltaa vaikuttaa asioihin ja että vammaisneuvosto usein huomioidaan aivan liian myöhään. Jopa 60 % vastanneista koki että osallisuus päätöksenteossa ei toimi hyvin. Lue  lisää Vammaisfoorumin vammaisneuvostokyselyn tuloksista tässä.

Sitra Labin Demokratian kapeikot -koulutusohjelmassa työryhmämme “Nothing about us without us” tarttui tähän ja tutki yhteistyössä vammaisjärjestökentän ja julkisen hallinnon asiantuntijoiden kanssa, miten tilannetta voisi parantaa. Yksi löytö oli, että viranomaiset, päättäjät ja vammaisneuvostojen jäsenet eivät tunne toisiaan kovin hyvin, eivätkä välttämättä tiedä miten hyödyntää parhaiten toinen toisiaan.

Mistä on kyse? Katso tämä video.

Keräsimme projektin aikana järjestetyssä työpajassa parhaita käytäntöjä. Tutustu keräämimme hyviin käytäntöihin tässä.

Tilaisuus toteutettiin Sitran rahoituksella ja yhteistyössä Vammaisfoorumin jäsenjärjestöjen kanssa.

Sitra Labin Demokratian kapeikot -koulutusohjelma perustuu systeemiseen lähestymistapaan, jossa pyritään tutustumaan systeemiseen kokonaisuuteen, jonka tahattomana seurauksena demokratian kapeikkoja on syntynyt. Ohjelmassa etsitään avoimin mielin oikeita ongelmanasetteluja sekä mahdollisia ratkaisuja yhdessä sidosryhmien kanssa.

Sitra Labin ”Nothing about us without us” -tiimi:

  • Elias Vartio, lakimies SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f
  • Marica Nordman, lakimies SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f
  • Elisabeth Hästbacka, esteettömyyskoordinaattori ja vammaisneuvoston sihteeri, Vaasan kaupunki
  • Tanja Korvenmaa, organisaatiokehittäjä, Osana yhteistä ratkaisua Oy
  • Lari Karreinen, ratkaisukeskeinen valmentaja, Osana yhteistä ratkaisua Oy

Lue aiheesta lisää:

Back to top of page