fbpx

Dialogcaféerna får beröm: ”Den bästa valdiskussion jag någonsin har deltagit i”

| Uppdaterad
Diskussionsledarna Marica och Maj står i förgrunden med deltagarna i dialogcaféet i Borgå i bakgrunden.

Bild: Oskar Skogberg, Östnyland

Under februari och mars 2023 har SAMS tillsammans med medlemsförbunden FDUV, Psykosociala Förbundet, Svenska Hörselförbundet, Förbundet Finlands Svenska Synskadade och FMA – Funktionsrätt med ansvar ordnat valtillställningar runtom Svenskfinland. Tillställningarna har gått under namnet ”Dialogcafé – en annorlunda valtillställning” och arrangerats i Helsingfors, Vasa, Karis, Åbo och Borgå.

Syftet med tillställningarna har varit att samla riksdagsvalskandidater och representanter från medlemsförbunden för en dialog om de utmaningar som personer med olika funktionsnedsättningar möter i samhället idag. Genom dialogpausmetoden har konstruktiva diskussioner möjliggjorts där fokus har legat på ökad förståelse och delaktighet. På det sättet har tröskeln att delta för både politiker och representanter varit lägre än vid traditionella valtillställningar, eftersom diskussionen inte har krävt förhandskunskaper i ämnet eller färdiga tal. Deltagandet i diskussionen har baserat sig på de egna erfarenheterna och dialogerna har inte behövt leda till konkreta lösningar eller beslut.

Gruppbild på deltagarna i dialogcaféet i Åbo.
Gruppbild på deltagarna i dialogcaféet i Åbo.

Diskussionerna fördes sittandes i en ring. Varje diskusion leddes av en eller två diskussionsledare. Diskussionsledarna är anställda vid arrangörförbunden som gått stiftelsen Dialogpaus diskussionsledarutbildning. Tillfällen började med en namnrunda där alla presenterade sig med förnamn.

Som botten för dialogcaféerna fungerade SAMS valteser inför riksdagsvalet; ”Delaktighet, jämlikhet, tillgänglighet”. Utgående från valteserna har deltagarna i valtillställningarna diskuterat frågor om i vilka situationer de känner att de har eller inte har en funktionsnedsättning, och vad de skulle ändra i samhället för att förbättra livet för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Varje fråga inleddes med en diskussion i par eller små grupper och efter det diskuterades det med hela gruppen.

På varje tillfälle bjöds det såklart på kaffe och te med tilltugg. I slutet av varje dialogcafé fick deltagarna skriva ner sina insikter och lärdomar från diskussionen. Baserat på dessa insikter är det tydligt att diskussionerna har varit givande och ögonöppnande för deltagarna samt att stämningen på tillställningarna varit bra:

”Den bästa valdiskussion jag någonsin har deltagit i.”

 

”Intressant att få höra andras erfarenheter. Jag har fått insikter om problem i samhället.”

 

”Väldigt bra tillfälle, kommer fram bra att en funktionsnedsättning inte är bara A eller B utan hela alfabetet. Att det är mycket att tänka på för att få in alla bokstäver.”

 

”Idag har jag lärt mig igen att titta på samhället med andras ögon. Ofta kommer man inte att tänka på saker fast man vet.”

Gruppbild på deltagarna i dialogcaféet i Vasa.
Gruppbild på deltagarna i dialogcaféet i Vasa.

I diskussionerna lyftes många viktiga hinder i samhället fram såväl från representanternas sida som också från kandidaternas sida. Psykisk hälsa och ohälsa diskuterades på många tillfällen likaså vikten av arbete och att det är problematiskt att nuvarande systemet lämnar många utanför arbetslivet. Även vikten av att få service på svenska och attityderna i samhället var ämnen som diskuterades:

”Arbete är så viktigt för den psykiska och sociala hälsan, för att man får höra till en gemenskap.”

 

”Grundskolan borde erbjuda eleverna möjlighet att möta personer med funktionshinder.”

 

”Viktigt att säkerställa att tjänster och service finns på svenska också.”

Dialogcaféerna stärkte delaktigheten genom att personer med funktionsnedsättning fick sin röst hörd. Den ömsesidiga förståelsen förstärktes även genom en öppen dialog mellan politikerna och representanterna. Detta är en grund för ett delaktigt, jämlikt och tillgängligt samhälle för alla. Utöver det bidrog tillfällen även med den viktiga insikten om dialogens kraft och vikten av att lyssna på andra:

”Både i politiken och i samhället generellt borde man lyssna på andra mera. Via dialog lär man sig mera och då blir också politiska beslut bättre.”

Sexton personer är uppradade för bild. Några sitter på stolar och resten står bakom dem.
Gruppbild på deltagarna i Dialogcaféet i Karis.

Länkar:

Back to top of page