fbpx

Den här sidan kommer ännu att kompletteras med mera svenskspråkigt material (observationen inskriven 10.2.2022)

Rapportering av resultaten i Sitra Labs projekt om demokratins trånga passager 

Enligt en enkätstudie genomförd av Handikappforum sommaren 2020 upplevde många ledamöter i Handikapprådet att de inte skulle bli hörda. Många upplevde att de inte har inflytande att påverka och att funktionshindersrådet ofta beaktades alldeles alldeles för sent i beslutsfattandet. Så många som 60 % av de tillfrågade ansåg att deltagandet i beslutsfattandet inte fungerade bra.Läs mera om Handikappforums enkätstudie här på finska

Sitra Labin Demokratian kapeikot -ohjelmassa työryhmämme “Nothing about us without us”-työryhmä tarttui tähän ja tutki yhteistyössä vammaisjärjestökentän ja julkisen hallinnon asiantuntijoiden kanssa, miten tilannetta voisi parantaa. Yksi löytö oli, että viranomaiset, päättäjät ja vammaisneuvostojen jäsenet eivät tunne toisiaan kovin hyvin, eivätkä välttämättä tiedä miten hyödyntää parhaiten toinen toisiaan.

I Sitra Labs program valde vår arbetsgrupps arbetsgrupp ”Inget om oss utan oss” att fokusera på detta och undersökte i samarbete med experter inom området handikapporganisationer och offentlig förvaltning hur situationen kunde förbättras. En observation var att myndigheter, beslutsfattare och medlemmar i funktionshindersråd inte känner varandra så väl och kanske inte vet hur de ska betjäna och utnyttja varandra på bästa möjliga sätt.

Vad handlar det här om i ett nötskal? Se på videon (på finska; svenska versionen är på kommande) 

I vårt tillfälle samlade vi in exempel på god praxis. Bekanta dig med resultaten och vår praxis här. 

Projektet finasierades av Sitra och gjorde i samarbete med bl.a. Handikappforums medlemsorganisationer.

Sitra LAB:s program bygger på ett systemiskt förhållningssätt. På det sättet försöker man utforska den systemiska helhet som oavsiktligt kan skapa flaskhalsar i demokratin. Tanken är att med ett öppet sinne bilda sig lämpliga problemformuleringar och möjliga lösningar tillsammans med intressenter.

Vill du anordna en liknande workshop i din kommun

Ladda ned instruktiner här (inkluderas senare, ta kontakt med oss om du är intresserad)

 

Sitra Labin Nothing about us without us -teamet:

 

Elias Vartio, jurist SAMS – samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f

Marica Nordman, jurist SAMS – samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f

Elisabeth Hästbacka, tillgänglighetskoordinator , Vasa stad 

Tanja Korvenmaa, organisations utvecklare, Osana yhteistä ratkaisua Oy

Lari Karreinen lösningsfokuserad coach, Osana yhteistä ratkaisua Oy

Läs mera om ämnet:

Equal participation in society? : Perspectives on the opportunities of persons with disabilities in Finland

Se även kommunalvalssidan.

Back to top of page