fbpx

Rapportering av resultaten i Sitra Labs projekt om demokratins trånga passager

Enligt en enkätstudie genomförd av Handikappforum sommaren 2020 upplevde många ledamöter i funktionshinderråd att de inte blir hörda. Många upplevde att de inte har inflytande att påverka och att funktionshindersrådet ofta beaktades alldeles för sent i beslutsfattandet. Så många som 60 % av de tillfrågade ansåg att deltagandet i beslutsfattandet inte fungerade bra. Läs mera om Handikappforums enkätstudie här på finska.

I Sitra Labs utbildningsprogram valde arbetsgruppen ”Nothing about us without us” att fokusera på detta och undersökte i samarbete med experter inom funktionshinderområdet och den offentliga förvaltningen hur situationen kunde förbättras. En observation var att myndigheter, beslutsfattare och medlemmar i funktionshindersråd inte känner varandra så väl och kanske inte vet hur de ska dra nytta av varandra på bästa möjliga sätt.

Vad handlar det här om i ett nötskal? Se på den här videon (på finska).

Under projektet samlade vi in exempel på god praxis. Bekanta dig med resultaten och vår praxis här.

Projektet finansierades av Sitra och gjordes i samarbete med bland annat Handikappforums medlemsorganisationer.

Sitra Labs utbildningsprogram bygger på ett systemiskt förhållningssätt. På det sättet försöker man utforska den systemiska helheten som oavsiktligt kan skapa flaskhalsar i demokratin. Tanken är att med ett öppet sinne söka efter lämpliga problemformuleringar och möjliga lösningar tillsammans med intressenter.

Sitra Labs ”Nothing about us without us” arbetsgrupp:

  • Elias Vartio, jurist SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f
  • Marica Nordman, jurist SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f
  • Elisabeth Hästbacka, tillgänglighetskoordinator och sekreterare i funktionshinderrådet, Vasa stad
  • Tanja Korvenmaa, organisationsutvecklare, Osana yhteistä ratkaisua Oy
  • Lari Karreinen lösningsfokuserad coach, Osana yhteistä ratkaisua Oy

Läs mera om ämnet:

Back to top of page