fbpx

Rapportering av resultaten i Sitra Labs projekt om demokratins trånga passager 

Enligt en enkätstudie genomförd av Handikappforum sommaren 2020 upplevde många ledamöter i Handikapprådet att de inte blir hörda. Många upplevde att de inte har inflytande att påverka och att funktionshindersrådet ofta beaktades alldeles för sent i beslutsfattandet. Så många som 60 % av de tillfrågade ansåg att deltagandet i beslutsfattandet inte fungerade bra. Läs mera om Handikappforums enkätstudie här på finska.

I Sitra Labs program valde arbetsgruppen ”Inget om oss utan oss i vår arbetsgrupp att fokusera på detta och undersökte i samarbete med experter inom området handikapporganisationer och offentlig förvaltning hur situationen kunde förbättras. En observation var att myndigheter, beslutsfattare och medlemmar i funktionshindersråd inte känner varandra så väl och kanske inte vet hur de ska betjäna och dra nytta av varandra på bästa möjliga sätt.

Vad handlar det här om i ett nötskal? Se på videon (på finska; svenska versionen är på kommande) 

I vårt tillfälle samlade vi in exempel på god praxis. Bekanta dig med resultaten och vår praxis här. 

Projektet finansierades av Sitra och gjordes i samarbete med bl.a. Handikappforums medlemsorganisationer.

Sitra Labs program bygger på ett systemiskt förhållningssätt. På det sättet försöker man utforska den systemiska helhet som oavsiktligt kan skapa flaskhalsar i demokratin. Tanken är att med ett öppet sinne bilda sig lämpliga problemformuleringar och möjliga lösningar tillsammans med intressenter.

Vill du anordna en liknande workshop i din kommun?

Ladda ned instruktioner här (inkluderas senare, ta kontakt med oss om du är intresserad). 

 

Sitra Labs ”Nothing about us without us” team:

Elias Vartio, jurist SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f

Marica Nordman, jurist SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f

Elisabeth Hästbacka, tillgänglighetskoordinator och sekreterare i funktionshinderrådet, Vasa stad

Tanja Korvenmaa, organisationsutvecklare, Osana yhteistä ratkaisua Oy

Lari Karreinen lösningsfokuserad coach, Osana yhteistä ratkaisua Oy

Läs mera om ämnet:

Equal participation in society? : Perspectives on the opportunities of persons with disabilities in Finland

Se även kommunalvalssidan.

Back to top of page