AKTUELLT

FN:s internationella volontärdag till ära vill nätverket Frivilligt på svenska lyfta fram möjligheterna att göra frivilligarbete på svenska – i Helsingfors och nationellt Läs mer

BIDRAGSUTDELNING

Ansök bidrag 4–30.11.2019.
Bidrags ansökan

FYRA BETYDELSEFULLA TIMMAR

4BT förmedlar stödpersoner för personer med funktionsnedsättning i Svenskfinland.
Du kan bli eller söka en stödperson via länken nedan. Läs mer

JURIDISKT OMBUD

Juridiskt ombud erbjuder;
gratis rådgivning, föreläsningar
material och utlåtanden till personer med funktionsnedsättning och deras närstående i Svenskfinland. Läs mer

MINORITETER INOM MINORITETEN

MiM fungerar som en brobyggare mellan svenskspråkiga personer med olika funktionsnedsättningar i Finland och stöder organisationer med svenskspråkiga medlemmar. Läs mer

MEDLEMMAR

Bekanta dig med våra medlemsorganisationer. Läs mer

BIDRAG

Ansök om bidrag till verksamheter som stöder, tryggar och garanterar den svenska servicen inom den sociala sektorn. Följande ansökningstid är i november 2019.Läs mer