fbpx

FÖRTROENDEUPPDRAG

SAMS jurister och övrig personal har följande förtroendeuppdrag:

Offentliga förtroendeuppdrag

Column one
 • Elias Vartio är suppleant för Statsrådets Diskriminerings- och jämställdhetsnämnd till slutet av mandatperioden 1.8.2019-31.7.2023.
 • Elias Vartio sitter som Handikappforums delegat i barnaombudsmannadelegationen.
 • Elias Vartio medverkar i svenska sakkunniggruppen för handbok om funktionshinderservice, vid THL, Institutet för hälsa och välfärd
 • Anna Caldén är medlem i Funktionshinderrådet (Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder) vid Nordiska ministerrådet.
 • Anna Caldén medverkar i Handikapporganisationernas Nordiska Råd.
 • Anna Caldén medverkar i Människorättsdelegationen 2020 – 2024.
Column two
 • Marica Nordman är med i delaktighetsarbetsgruppen på Social- och Hälsovårdsministeriet.
 • Marica Nordman är med i delegationen för likabehandlingsärenden.
 • Marica Nordman representerar Handikappforum i uppföljningsgruppen för förstärkande av klientens och patientens självbestämmanderätt vid Social- och hälsovårdsministeriet för tiden 1.9.2021-31.12.2023.
 • Verksamhetsledaren Nina af Hällström är med i Digi i vardagen -delegationen vid Finansministeriets.

Handikappforum (fi. Vammaisfoorumi):

Column one
 • Styrelsen: Elias Vartio är vice ordförande 2022 – 2023.
 • Vaikuttajaverkosto (påverkansnätverket): Elias Vartio har tidigare fungerat som ordförande. Också Marica Nordman medverkar i nätverket.
 • Sysselsättningsgruppen: Marica Nordman är med i arbetsgruppen.
 • Barnarbetsgruppen: Elias Vartio är med i arbetsgruppen och fungerar som gruppens vice ordförande.
 • CRPD-arbetsgruppen: Elias Vartio och Marica Nordman är med i arbetsgruppen.
 • Färdtjänst och trafikarbetsgruppen: Elias Vartio har tidigare fungerat som ordförande i arbetsgruppen, nu ordinarie medlem.
Column two
 • Marica Nordman och Elias Vartio är aktiva i juristnätverket.
 • SAMS jurister medverkar även i andra arbetsgrupper så som rehabiliteringsarbetsgruppen, rätten till liv-arbetsgruppen samt sote-arbetsgruppen.

SOSTE

 • Fullmäktige: Verksamhetsledaren Nina af Hällström är ersättare i fullmäktige.
 • Svenska nätverket: Verksamhetsledaren Nina af Hällström är med i nätverket.

Medborgararenan

 • SAMS vänverksamhet är ordförande för nätverket Frivilligt på svenska i Helsingfors.
Back to top of page