fbpx

FÖRTROENDEUPPDRAG

SAMS jurister och övrig personal har följande förtroendeuppdrag:

Offentliga förtroendeuppdrag

Column one
 • Marica Nordman medverkar i svenska sakkunniggruppen för handbok om funktionshinderservice, vid THL, Institutet för hälsa och välfärd
 • Anna Caldén är medlem i Funktionshinderrådet (Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder) vid Nordiska ministerrådet.
 • Anna Caldén medverkar i Handikapporganisationernas Nordiska Råd.
 • Anna Caldén medverkar i Människorättsdelegationen 2020 – 2024.
Column two
 • Marica Nordman är med i delegationen för likabehandlingsärenden.
 • Marica Nordman representerar Handikappforum i uppföljningsgruppen för förstärkande av klientens och patientens självbestämmanderätt vid Social- och hälsovårdsministeriet för tiden 1.9.2021-31.12.2023.
 • Verksamhetsledaren Nina af Hällström är med i Digi i vardagen -delegationen vid Finansministeriets.

Handikappforum (fi. Vammaisfoorumi):

Column one
 • Rebecka Holm är ordinariemedlem i Handikappforums styrelse
 • Vaikuttajaverkosto (påverkansnätverket): SAMS jurister är aktiva i gruppen
 • Sysselsättningsgruppen: SAMS jurist är med i arbetsgruppen.
 • Barnarbetsgruppen: Rebecka Holm är med i arbetsgruppen
 • Tillgänglighetsarbetsgruppen: Rebecka  Holm är med i arbetsgruppen
Column two
 • SAMS jurister är aktiva i juristnätverket.
 • SAMS jurister medverkar även i andra arbetsgrupper så som rehabiliteringsarbetsgruppen, rätten till liv-arbetsgruppen och SOTE-arbetsgruppen.

SOSTE

 • Fullmäktige: Verksamhetsledaren Nina af Hällström är ersättare i fullmäktige.
 • Svenska nätverket: Verksamhetsledaren Nina af Hällström är med i nätverket.

Övrigt

 • Emelie Möllerström är ordförande för nätverket Frivilligt på svenska i Helsingfors.
 • Emelie Möllerström är medlem i Förbundsarenans styrelse år 2024.
Back to top of page