fbpx

Juridiskt ombud logo.

Påverkansarbete

I SAMS påverkansarbete ser vi delaktighet, jämlikhet, språkliga rättigheter och fungerande strukturer som särskilt viktiga frågor. Vi vill främja en människorättsvänlig tolkning av lagen och arbetar för att målgruppens egen röst ska bli hörd när reformer görs. Vi ser FN:s funktionshinderkonvention som mycket viktig och arbetar för att de rättigheter som nämns där ska förverkligas.

Vi arbetar genom att:

Vi arbetar i olika nätverk för att förverkliga FN:s funktionshinderkonvention. SAMS arbetar dels genom egna nätverk och dels som aktiva medlemmar i andra aktörers nätverk. I vårt påverkansarbete samarbetar vi aktivt med våra medlemsförbund. Ett annat viktigt verktyg i påverkansarbetet är Handikappforum, som är en paraplyorganisation för finländska nationella funktionshinderorganisationer. Tillsammans kan vi bättre göra våra röster hörda. Då kan vi också bättre uppmärksamma funktionshinder i samhället — funktionshinder finns till för att röjas! Vi på SAMS anser att funktionsnedsättningar i sig inte är hinder, utan bristen på skäliga anpassningar i samhället är det som utgör hindret.

Du kan också ha nytta av de här länkarna:

Föreläsningsverksamhet

SAMS jurister erbjuder föreläsningar om olika ämnen. Vi föreläser bland annat om teman som:

  • Den nya funktionshinderservicelagstiftningen
  • FN:s funktionshinderskonvention
  • Information om service och stöd
  • Inklusion och delaktighet

Vi bjuder även in sakkunniga att föreläsa om olika dagsaktuella och tidlösa frågor i olika forum. Föreläsningar ordnas bland under följande sammanhang:

Om ni är intresserade av att beställa föreläsningar av SAMS kan ni kontakta våra jurister eller . Ni kan även kontakta oss ifall ni vill hålla en föreläsning till aktörer inom det svenskspråkiga funktionshinderfältet.

Teman på SAMS funktionsrättseminarier under senaste åren:

2022: Vägkost till ett gott liv 24.11.2022, Helsingfors & online
2021: Dubbla roller, 8 & 10.12.2021, online
2020: Utbildning, arbetsliv och krishantering, 26.11.2020, online
2019: Delaktighet och arbetsliv, 2.12.2019, Helsingfors
2018: Självbestämmande, delaktighet och fri rörlighet, 8.11.2018, Vasa

Läs juridiskt ombuds senaste blogginlägg

Läs våra senaste utlåtanden

Se Flera Utlåtanden
Back to top of page