fbpx

Tiktok-ekonomisten Anni Marttinen går mot strömmen

Föreställ dig en ekonom. Tänker du på en allvarsam herre i grå kostym som talar om nedskärningar? Så kan det ofta se ut. När SOSTE:s chefsekonom Anni Marttinen sätter sig bredvid sina kollegor tv-soffan iförd i leopardjacka är hon bokstavligen en färgklick. Hon har också tankar som skiljer sig från mängden: att människors välmående är viktigare än tillväxt och att ekonomins uppgift är att skydda miljön och utsatta grupper.

Tiktok-ekonomisten Anni Marttinen går mot strömmenLäs Mera

ARTIKLAR I SENASTE FUNK.

Prenumerera på Funktionsrätt i samarbete picture

Prenumerera på Funktionsrätt i samarbete

Tidningen SOS Aktuellt har blivit Funktionsrätt i samarbete. Ha koll på socialpolitik och funktionshinderfrågor i Svenskfinland – beställ FUNK. för 15 euro i året!

Prenumerera

FUNKTIONSRÄTT I SAMARBETE – FUNK.

Tidningen Funktionsrätt i samarbete är en funktionshinderpolitisk tidning. Vi har fokus på samhälle och socialpolitik, och diskuterar gemensamma frågor som förenar det finlandssvenska funktionshinderfältet.

FUNK. bidrar till ökad kunskap och förståelse både inom och utanför målgruppen.

Tidningen gick tidigare under namnet SOS Aktuellt.

FUNK. kommer ut 4 gånger per år. Medlemmarna i FMA, FDUV, FSS, Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundets föreningar får den som kostnadsfri medlemsförmån.

Har du tips, frågor eller feedback? Hör av dig till redaktion@funk.fi!

FLER ARTIKLAR

Lättlästa artiklar

Följ FUNK. på sociala medier!

Back to top of page