fbpx

ARTIKLAR I SENASTE FUNK.

En man med en massa post it-lappar framför ansiktet.

Utmattning – den nya folksjukdomen

AKTUELLT. I Finland har sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa stadigt ökat under de senaste årtiondena. Oftast relaterar diagnoserna till depression eller ångest. Men när arbetsföra människor blir trötta, glömska och cyniska och till sist inte längre klarar av vardagen kan den verkliga boven i dramat stavas arbetsutmattning.

Utmattning – den nya folksjukdomenLäs Mera
Prenumerera på Funktionsrätt i samarbete picture

Prenumerera på Funktionsrätt i samarbete

Tidningen SOS Aktuellt har blivit Funktionsrätt i samarbete. Ha koll på socialpolitik och funktionshinderfrågor i Svenskfinland – beställ FUNK. för 15 euro i året!

Prenumerera

FUNKTIONSRÄTT I SAMARBETE – FUNK.

Tidningen Funktionsrätt i samarbete är en funktionshinderpolitisk tidning. Vi har fokus på samhälle och socialpolitik, och diskuterar gemensamma frågor som förenar det finlandssvenska funktionshinderfältet.

FUNK. bidrar till ökad kunskap och förståelse både inom och utanför målgruppen.

Tidningen gick tidigare under namnet SOS Aktuellt.

FUNK. kommer ut 4 gånger per år. Medlemmarna i FMA, FDUV, FSS, Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundets föreningar får den som kostnadsfri medlemsförmån.

Har du tips, frågor eller feedback? Hör av dig till redaktion@funk.fi!

FLER ARTIKLAR

Lättlästa artiklar

Följ FUNK. på sociala medier!

Back to top of page