Självklart mamma

När Andrea Westerlund i höst fick sin nyfödda baby i famnen gick en långvarig dröm i uppfyllelse. Som ordförande för Steg för steg kämpar hon för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få delta i samhället på lika villkor som alla andra – till exempel genom att bilda familj.

Självklart mammaLäs Mera

ARTIKLAR I SENASTE FUNK.

Andrea Westerlund håller sin baby i famnen.

Självklart mamma

När Andrea Westerlund i höst fick sin nyfödda baby i famnen gick en långvarig dröm i uppfyllelse. Som ordförande för Steg för steg kämpar hon för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få delta i samhället på lika villkor som alla andra – till exempel genom att bilda familj.

Självklart mammaLäs Mera
Vännerna Sonja Karnell och Carola Boxström.

Vänskap känner inga gränser

Det sägs att goda vänner är som stjärnor – alltid ser man dem inte, men man vet att de finns där för en. Det här kan Sonja Karnell och Carola Boxström skriva under: deras vänskap sträcker sig över tre årtionden och har överlevt livsförändringar, flyttar och nu också en pandemi.

Vänskap känner inga gränserLäs Mera
Prenumerera på Funktionsrätt i samarbete picture

Prenumerera på Funktionsrätt i samarbete

Tidningen SOS Aktuellt har blivit Funktionsrätt i samarbete. Ha koll på socialpolitik och funktionshinderfrågor i Svenskfinland – beställ FUNK. för 15 euro i året!

Prenumerera

FUNKTIONSRÄTT I SAMARBETE – FUNK.

Tidningen Funktionsrätt i samarbete är en funktionshinderpolitisk tidning. Vi har fokus på samhälle och socialpolitik, och diskuterar gemensamma frågor som förenar det finlandssvenska funktionshinderfältet.

FUNK. bidrar till ökad kunskap och förståelse både inom och utanför målgruppen.

Tidningen gick tidigare under namnet SOS Aktuellt.

FUNK. kommer ut 4 gånger per år. Medlemmarna i FMA, FDUV, FSS, Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundets föreningar får den som kostnadsfri medlemsförmån.

Har du tips, frågor eller feedback? Hör av dig till redaktion@funk.fi!

FLER ARTIKLAR

Följ FUNK. på sociala medier!

Back to top of page