fbpx

Poeten Rosanna Fellman lever på pris och bidrag: ”Författarlivet är väldigt osäkert”

PERSONPORTRÄTT Författaren Rosanna Fellman har under de senaste åren kammat hem ära och berömmelse genom sin samtidskommenterande poesi. Som aktivist är hon lika van att diskutera funktionshinderfrågor som kulturella insikter, men hoppas så småningom kunna bli av med rollen som Svenskfinlands jourande ”funkisexpert”.

Poeten Rosanna Fellman lever på pris och bidrag: ”Författarlivet är väldigt osäkert”Läs Mera

ARTIKLAR I SENASTE FUNK.

Rosanna Fellman.

Poeten Rosanna Fellman lever på pris och bidrag: ”Författarlivet är väldigt osäkert”

PERSONPORTRÄTT Författaren Rosanna Fellman har under de senaste åren kammat hem ära och berömmelse genom sin samtidskommenterande poesi. Som aktivist är hon lika van att diskutera funktionshinderfrågor som kulturella insikter, men hoppas så småningom kunna bli av med rollen som Svenskfinlands jourande ”funkisexpert”.

Poeten Rosanna Fellman lever på pris och bidrag: ”Författarlivet är väldigt osäkert”Läs Mera
Benita Öberg, servicelinjedirektör vid Västra Nylands välfärdsområde.

Benita Öberg är först av alla på nya chefsposten: ska bevaka svenskan i välfärdsområdena

PÅ JOBBET Benita Öberg är en av dem som i årsskiftet började på en helt ny tjänst i och med att social- och hälsovårdsreformen trädde i kraft. Som servicelinjedirektör vid Västra Nylands välfärdsområde får hon både agera språkpolis och vara med om att vidareutveckla före detta Kårkullas tjänster.

Benita Öberg är först av alla på nya chefsposten: ska bevaka svenskan i välfärdsområdenaLäs Mera
Prenumerera på Funktionsrätt i samarbete picture

Prenumerera på Funktionsrätt i samarbete

Tidningen SOS Aktuellt har blivit Funktionsrätt i samarbete. Ha koll på socialpolitik och funktionshinderfrågor i Svenskfinland – beställ FUNK. för 15 euro i året!

Prenumerera

FUNKTIONSRÄTT I SAMARBETE – FUNK.

Tidningen Funktionsrätt i samarbete är en funktionshinderpolitisk tidning. Vi har fokus på samhälle och socialpolitik, och diskuterar gemensamma frågor som förenar det finlandssvenska funktionshinderfältet.

FUNK. bidrar till ökad kunskap och förståelse både inom och utanför målgruppen.

Tidningen gick tidigare under namnet SOS Aktuellt.

FUNK. kommer ut 4 gånger per år. Medlemmarna i FMA, FDUV, FSS, Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundets föreningar får den som kostnadsfri medlemsförmån.

Har du tips, frågor eller feedback? Hör av dig till redaktion@funk.fi!

FLER ARTIKLAR

Lättlästa artiklar

Följ FUNK. på sociala medier!

Back to top of page