fbpx

ARTIKLAR I SENASTE FUNK.

Dataanimerad bild av en kvinna med elektriska impulser till och från hjärnan.

Artificiell intelligens väcker både förväntan och oro – kan erbjuda oändliga möjligheter för personer med funktionsnedsättning

Artificiell intelligens kommer att påverka vår vardag på ett sätt som ännu är svårt att greppa. Hotbilderna är många, men även potentialen är stor och det finns oändliga möjligheter till en bättre vardag, exempelvis för personer med funktionsnedsättning.

Artificiell intelligens väcker både förväntan och oro – kan erbjuda oändliga möjligheter för personer med funktionsnedsättningLäs Mera
Prenumerera på Funktionsrätt i samarbete picture

Prenumerera på Funktionsrätt i samarbete

Ha koll på socialpolitik och funktionshinderfrågor i Svenskfinland – beställ Funktionsrätt i samarbete (FUNK.) för 15 euro i året!

Prenumerera

FUNKTIONSRÄTT I SAMARBETE – FUNK.

Tidningen Funktionsrätt i samarbete (FUNK.) är en funktionshinderpolitisk tidning. Vi har fokus på samhälle och socialpolitik, och diskuterar gemensamma frågor som förenar det finlandssvenska funktionshinderfältet.

FUNK. bidrar till ökad kunskap och förståelse både inom och utanför målgruppen.

Tidningen gick tidigare under namnet SOS Aktuellt.

FUNK. kommer ut 4 gånger per år. Medlemmarna i FMA, FDUV, FSS, Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundets föreningar får den som kostnadsfri medlemsförmån.

Har du tips, frågor eller feedback? Hör av dig till redaktion@funk.fi!

FLER ARTIKLAR

Lättlästa artiklar

Följ FUNK. på sociala medier!

Back to top of page