fbpx

Projekt: Stärkt kunskapsledarskap tillsammans

Behovet av att samla information är uppenbart och dess betydelse ökar hela tiden. I detta treåriga projekt medverkar förutom SAMS, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Psykosociala förbundet samt Svenska hörselförbundet. De medverkande förbunden har ett stort behov av att kunna utveckla sin verksamhet och allokera resurser baserat på relevant och dagsaktuell information. Att automatisera sammanställning och analys av information skulle frigöra tid för konkret målgruppsarbete.

Projektet har som mål att skapa effektivare system, modeller och verktyg för att möjliggöra behovsorienterad verksamhet inom de finlandssvenska funktionshinderorganisationerna. För att nå målet kartläggs hur organisationerna arbetar med olika mätare, resultat och insamling av information i nuläget och vilka synergier ett effektiviserat informations- och kunskapsorienterat ledarskap ger. I projektet piloteras och utvärderas gemensamma verktyg, insamlingssätt och mätare. Målet är att förstärka förbundens kapacitet till informations- och kunskapsorienterat ledarskap.

Utvecklare

Alexandra Westerlund

Phone number +358 50 307 9536
Email addressalexandra.westerlund@samsnet.fi
Back to top of page