Lättläst om SAMS

Förkortningen SAMS står för Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf. SAMS arbetar för att du som har en eller flera funktionsnedsättningar ska ha ett bra liv.

SAMS medlemmar är organisationer, inte personer. SAMS har fem medlemmar. De är FDUV, Funktionsrätt med ansvar, Förbundet Finlandssvenska Synskadade, Psykosociala förbundet och Svenska hörselförbundet.

SAMS delar också ut bidrag åt både organisationer och personer. Du kan få råd av oss eller träffa en vän via oss.

Juridiskt Ombud
Juridiskt Ombud på SAMS svarar på frågor du har om dina rättigheter. Vi hjälper dig att vara i kontakt med myndigheter. Vi ger råd på svenska åt dig som har en eller flera funktionsnedsättningar, eller åt dina anhöriga. Du betalar inget för vår hjälp.

Vi på SAMS, men också du, kan ändra på samhället så att vi påverkar politiker som tar beslut för oss. Vår del av det arbetet heter påverkansarbete, och arbetet hör till Juridiskt Ombud.

SAMS vänverksamhet
Vänverksamheten finns till för dig som vill tillbringa tid med en vän. Vi hittar vänner åt alla, och gör det här med låg tröskel. Det betyder att alla är välkomna.

SOS aktuellt
I tidningen SOS aktuellt berättar vi vad som är på gång inom vårt område. Vårt område är människor med funktionsnedsättningar, deras rättigheter och möjligheter. Våra medlemmar, alltså organisationerna, informerar i tidningen.

Back to top of page