Juridiskt ombuds utlåtanden

2021

 • Utlåtande om utkastet till RP om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga 26.8.2021
  DownloadPDFDownloadWord Doc
 • Utlåtande om tillgänglighetsdirektivet 19.8.2021
  DownloadPDF
 • Utlåtande om nytt statsägt bolag med uppgiften att sysselsätta partiellt arbetsföra 18.8.2021
  DownloadWord Doc
 • Utlåtande om Oviedo -avtalets tilläggsprotokoll 28.4.2021
  DownloadPDFDownloadWord Doc
 • Hörande hos social- och hälsovårdsutskottet om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om räddningsväsendet 4.3.2021
  DownloadPDFDownloadWord Doc
 • Utlåtande om delaktighetsarbetsgruppens förslag som gäller reformen av lagstiftningen om funktionshinderservice 15.2.2021
  DownloadPDFDownloadWord Doc
 • Utlåtande om utkast för yrkesutbildning inom funktionshinderområdet 15.1.2021
  DownloadPDFDownloadWord Doc

2020

2019

2018

Back to top of page