HEMMaterial Bank

Juridiskt ombud:s utlåtanden

2020

  • SAMS utlåtande om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1.4.2020DownloadDownload
  • SAMS utlåtande till den riksomfattande trafiksystemplanens program för konsekvensbedömning 24.1.2020DownloadDownload

2019

2018

  • SAMS utlåtande om Niemeläs och Hakomaas specialomsorgsrapport 1.10.2018DownloadDownload
  • SAMS utlåtande till förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster 21.9.2018DownloadDownload
  • SAMS utlåtande om förslag till klient och patientlag 13.9.2018DownloadDownload
  • SAMS utlåtande om personlig budgetering vid hörande av social- och hälsovårdsutskottet 16.5.2018DownloadDownload
  • SAMS utlåtande om mellanrapporten om genomförandet av funktionshinderskonventionen 25.4.2018DownloadDownload