Bild på Nina af Hällström.

Verksamhetsledare

Nina af Hällström


050 368 3288

Bild på Marica Nordman

Juridiskt Ombud

Marica Nordman

050 443 0576

Telefontid
Tisdagar 13:15-15:45
Torsdagar 9:15-11:45

Bild på Elias Vartio.

Juridiskt Ombud

Elias Vartio

040 519 6598

Telefontid
Tisdagar 13:15-15:45
Torsdagar 9:15-11:45

Foto på Emelie Möllerström

Vik. Frivilligkoordinator i huvudstadsregionen

Emelie Möllerström

041 501 2531

Koordinator för SAMS vänverksamhet i huvudstadsregionen. Kan kontaktas i ärenden gällande vänverksamheten.

Bild på Irene Bäckman.

Frivilligkoordinator i Österbotten

Irene Bäckman


050 4318 888

Koordinator för SAMS vänverksamhet i Österbotten. Kan kontaktas i ärenden gällande vänverksamheten.

Bild på Maj Ilola.

Koordinator
Evenemang och information
Digital vänverksamhet

Maj Ilola

050 472 9493

Administrativ assistent

Andreas Lybeck

050 505 3876

Bild på Mikaela Remes, chefredaktör för SOS Aktuellt.

Chefredaktör
Funktionsrätt i samarbete (FUNK.)

Mikaela Remes

044 555 4388

Bild på Karolina Sjöberg

Frivilligkoordinator i huvudstadsregionen

Karolina Sjöberg

Föräldraledig

E-Faktureringsadress

Namn: SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Eadress: 003723825611
ServiceID: 003721291126
Operatör: Maventa

Fakturering

Skicka en faktura som PDF-fil till e-postadressen under.

Adress:
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder
Medelhavsgatan 14 A
00220 Helsingfors

info@samsnet.fi
FO-nummer: 2382561-1

Back to top of page