SAMS bidrag kan sökas av SAMS medlemsförbund och deras medlemsföreningar och av andra aktörer inom social- och hälsovårdens område. Stöd ges i första hand till verksamheter som stöder, tryggar och garanterar den svenska servicen inom den sociala sektorn. SAMS jobbar för ökat samarbete inom funktionshinderfrågor på svenska i Finland och välkomnar projektansökningar för samarbete mellan olika funktionshindergrupper.

ANSÖK BIDRAG
Nästa ansökningstid: november 2020

Ansökan görs elektroniskt genom SAMS ansökningssystem och behandlas av sakkunniga. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om utdelningen fattas i början av året, varefter alla sökanden får besked.

Ansökan bör uppfylla

 • vara inom social- och/eller hälsosektorn
 • ha en finlandssvensk förankring
 • gagna en större mottagarkrets
 • ur ansökan bör framkomma om det gäller projektbidrag eller verksamhetsbidrag

Vem kan ansöka om bidrag

 • organisationer
 • föreningar
 • grupper
 • klubbar
 • enskilda personer

Bidrag beviljas inte för:

 • Lagstadgad verksamhet
 • Renoveringar
 • Kultur i vården
 • Översättningar

Ansökningsbeslut

Beslutet om beviljade bidrag för 2020 finns här. Alla som ansökt har fått besked om bidragsbeslutet personligen. Bidragen ska rekvireras senast den 30.11.2020.

REDOVISA BIDRAG

Beviljade bidrag redovisas på redovisningsblanketten som skickades i samband med bidragsbeslutet till den e-post adress som angetts i ansökan. Bidrag för år 2020 ska redovisas senast 15.1.2021.

Den undertecknade redovisningsblanketten kan skickas per post eller inskannad blankett kan också skickas in per e-post till adressen . OBS! Inga fotografier. Oredovisade bidrag påverkar chanserna att beviljas nya bidrag.

Back to top of page