fbpx

Nästa ansökningstid är 1-30 november 2024.

BEVILJADE BIDRAG 2023

Ansökningsbeslut och rekvirering

Besluten om beviljande av bidrag skickades under januari 2023 till den e-post adress som angetts i ansökan. Bidragen ska rekvireras på rekvireringsblanketten som skickas i samband med bidragsbeslutet senast den 15.12.2023.

Den undertecknade och inskannade rekvisitionsblanketten skickas in per e-post till adressen  Godkända filformat: pdf.

Om bidraget inte används, vänligen meddela . Om bidraget önskas flyttas till nästa år, vänligen rekvirera bidraget inom utsatt tid och meddela .

Beviljade bidrag 2022 (PDF)PDF file

Beviljade bidrag 2023 (PDF)PDF file
powerpoint f

Redovisning av bidrag

Beviljade bidrag redovisas på redovisningsformuläret som skickades i samband med bidragsbeslutet till den e-post adress som angetts i ansökan. Bidrag för år 2023 ska redovisas senast 31.3.2024. Oredovisade bidrag påverkar chanserna att beviljas nya bidrag.

BEVILJADE BIDRAG 2024

Ansökningsbeslut och rekvirering

Besluten om beviljande av bidrag skickas under januari 2024 till den e-post adress som angetts i ansökan. Bidragen ska rekvireras på rekvireringsblanketten som skickas i samband med bidragsbeslutet senast den 15.12.2024.

Den undertecknade och inskannade rekvisitionsblanketten skickas in per e-post till adressen  Godkända filformat: pdf.

Om bidraget inte används, vänligen meddela . Om bidraget önskas flyttas till nästa år, vänligen rekvirera bidraget inom utsatt tid och meddela .PDF file
powerpoint f

Redovisning av bidrag

Beviljade bidrag redovisas på redovisningsformuläret som skickades i samband med bidragsbeslutet till den e-post adress som angetts i ansökan. Bidrag för år 2024 ska redovisas senast 31.3.2025. Oredovisade bidrag påverkar chanserna att beviljas nya bidrag.

BIDRAGSANSÖKAN 2025

Verksamhets- och projektbidrag

Nästa ansökningstid är 1-30.11.2024. Du kan ansöka om bidrag för verksamhet och projekt inom social- och hälsovårdsområdet för år 2025. Ansökningen sker elektroniskt.

För sent inkomna ansökningar eller ansökningar som skickats in på annat sätt än via den elektroniska ansökningssystemet behandlas inte. Beslut om utdelningen fattas i början av året, varefter alla sökanden får besked.

Bidragsutdelningen möjliggörs av Svenska kulturfonden som beviljar SAMS en summa pengar att dela ut till social- och hälsovårdssektorn. SAMS tar emot ansökningar, tar beslut om bidrag och redovisar sedan till Svenska kulturfonden hur pengarna har fördelats.

Om du blir beviljad bidrag har du alltså fått bidrag av Svenska kulturfonden. Nämn därför alltid det i alla eventuella trycksaker (t.ex. programblad) eller digitala utgåvor och nämn också bidraget om någon i föreningen blir intervjuad om sådant som görs med hjälp av bidraget. Läs mer om detta och hämta fondens logo här.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan ansökas till verksamheter inom social- och hälsovårdsområdet. Stöd ges till svenskspråkig förenings- och medborgarverksamhet som är kopplad till social- och hälsovårdsområdet.

Projektbidrag

Projektbidrag kan ansökas för svenskspråkiga projekt inom social- och hälsovårdsområdet. Projekten ska gynna en större mottagarkrets och ha en finlandssvensk förankring.

Ett projektbidrag beviljas alltid för ett specifikt ändamål och för en viss tid, inte för ordinarieverksamhet. Projektet ska vara begränsat i tiden och ha ett avgränsat syfte.

Ansökan bör uppfylla

 • Vara inom social- och hälsovårdsområdet
 • Ha en finlandssvensk förankring
 • Gagna en större mottagarkrets

Vem kan ansöka om bidrag

SAMS bidrag kan sökas av SAMS medlemsförbund och deras medlemsföreningar samt andra aktörer inom social- och hälsovårdsområdet.

Bidrag kan ansökas av:

 • Organisationer
 • Föreningar
 • Grupper
 • Klubbar
 • Enskilda personer

Bidrag beviljas inte till

 • Lagstadgad verksamhet
 • Kommunal verksamhet
 • Renoveringar
 • Kultur i vården
 • Översättningar
 • Dom som ansökt om bidrag även direkt från Svenska kulturfonden

Kontaktuppgifter

Rekvisitioner, redovisningar och frågor angående bidrag riktas till:

 

 

 

 

Medlen till bidragen kommer från Svenska kulturfonden.

Back to top of page