fbpx

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder on suomenruotsalaisten valtakunnallisten vammaisjärjestöjen etujärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on edistää suomenruotsalaisten vammaisten ja heidän omaistensa tasa-arvoa ja osallisuutta yhteiskuntaan.

Edunvalvonta

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder työskentelee laajasti edunvalvonnan parissa. Järjestö on poliittisesti sitoutumaton. SAMS käy aktiivista vuoropuhelua alan eri toimijoiden kanssa eri paikkakunnilla ruotsinkielisillä alueilla Suomessa. SAMS tekee vetoomuksia ja ehdotuksia eri viranomaisille. Järjestö valvoo jäsentensä laillisia etuja ja toimii vammaisten elinolojen parantamiseksi. SAMS pyrkii myös kartoittamaan kohderyhmänsä tarpeet ja keräämään hyödyllistä tietoa.

Tiedonjako

SAMS tiedottaa ja seuraa ajankohtaisia ​​tapahtumia suomenruotsalaisella vammaisalalla. SAMS jakaa tietoa eri paikkakunnilla ja eri organisaatioiden kautta. SAMS jakaa tietoa myös erilaisissa tapahtumissa ja koulutustilaisuuksissa. SAMS on aktiivisesti läsnä verkossa yhdistyksen verkkosivujen, Facebookin, Instagramin ja Twitterin kautta. SAMS pyrkii säännöllisesti tiedottamaan järjestön ajankohtasista asioista jäsenliittojen lehdissä. SAMS pyrkii myös muuttamaan asenteita ja ennakkoluuloja yhteiskunnassa.

Yhteistyö

Järjestö toimii maantieteellisesti laajalla alueella. SAMS pyrkii laajaan yhteistyöhön. Jäsenliittojen kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi järjestöllä on myös useita kumppaneita ​​sosiaalialalla. Järjestöllä on edustaja valtakunnallisessa vammaisneuvostossa ja Vammaisfoorumin hallituksessa. SAMS on Vammaisfoorumin, SOSTE:n, Förbundsarenan ja Fundament Rights Platformin jäsen. SAMS osallistuu myös Arcadan elämänlaatuverkostoon toimintaan.

”Tämän yleissopimuksen tarkoituksena on
edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille
henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti
kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä
edistää vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista. Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.”

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

JÄSENET

FDUVs logo.
Svenska hörselförbundets logo.
Förbundet Finlands Svenska Synskadades logo.
Back to top of page