fbpx

Stöd oss

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf:s verksamhet möjliggörs av bidrag och medlemsavgifter. Vi tar även emot testamentdonationer. Vi är väldigt tacksamma för varje donation. Med att donera till vår funktionshinderorganisation är du med och skapar en mer delaktig och jämlik framtid.

Var med och skapa en mer delaktig och jämlik framtid!

Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och
deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Förbundet förverkligar sitt syfte genom att utgöra ett förbund för svenskspråkig riksomfattande förbund och föreningar för personer med funktionsnedsättning. Förbundet bevakar medlemmarnas intressen i gemensamma och övergripande frågor såväl vad gäller lagstiftning som tillämpningen av den samt verkar för att förbättra levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning i samhället.

Läs mera om hur du skriver testamentet här.

Om du vill göra en testamentdonation till oss, vänligen kontakta verksamhetsledare Nina af Hällström för flera detaljer.


Phone number050 368 3288

Back to top of page