fbpx

Vi är många.

Personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa är den största minoriteten i Finland. Enligt vissa uppskattningar har nästan 30 procent av befolkningen en funktionsnedsättning. Det betyder över 80 000 finlandssvenskar.

Vi är olika.

Det finns olika funktionsnedsättningar. Alla som har en funktionsnedsättning har olika individuella behov, även om vi har samma diagnos.

Vi är kommuninvånare som alla andra.

Personer med funktionsnedsättning har samma rätt som alla andra att vara delaktiga i samhället. Därför behöver våra behov beaktas i kommunerna.

Toni Ainamo

Toni Ainamo

”Jag har aldrig blivit och sitta och fundera att jag är helt noll. Jag har alltid tänkt att jag klarar det fast jag har en CP-skada.”

Läs Tonis berättelse här.

Anki, Maya och Moa Stenkull-Aura

Anki Stenkull-Aura och döttrarna Moa och Maya.

“Man måste se alla individer och inte bara räkna pengar. Det är jätteviktigt att barn och unga får resurser så att de får utvecklas och kan nå sitt optimala jag i skolan.”

Läs Ankis, Mayas och Moas berättelse här.

Anna Höglund

Anna Höglund

”Jag skulle ha behövt en människa som satt bredvid mig, höll mig i handen, stödde mig och hjälpte mig med byråkratin. Det skulle ha varit jätteviktigt.”

Läs Annas berättelse här.

Janne Sjöström

Janne Sjöström

”Saker som kommunalpolitiker kunde ta bättre i beaktande är till exempel att få in oss personer med funktionsnedsättning i beslutsprocessen i ett tidigare skede, för att undvika misstag.”

Läs Jannes berättelse här.

Magdalena Kintopf-Huuhka

Magdalena Kintopf-Huuhka

”Jag drömmer om att teckenspråket skulle vara på samma nivå som det talade språket – att det skulle vara jämlikt. Att beslutsfattarna skulle förstå teckenspråkets betydelse.”

Läs Magdalenas berättelse här.

Nils-Erik Kloo

Nils-Erik Kloo

”Det är viktigt att kommunerna tänker på oss med hörselskador för vi blir bara fler och fler.”

Läs Nils-Eriks berättelse här. 

En kommun för alla

Kampanjen #EnKommunFörAlla lyfter fram funktionshinderfrågor inför årets kommunalval. Vi efterlyser kommunala beslutsfattare som arbetar för en kommun för alla med fokus på tillgänglighet, delaktighet och individanpassat stöd. Vi vill öka kunskapen om funktionsnedsättningar och viktiga funktionshinderfrågor.

Kampanjen uppmanar kandidater att förbinda sig till att jobba för alla kommuninvånare, också dem med funktionsnedsättning – och röstberättigade att rösta på kandidater som tar dessa frågor i beaktande.Läs mera om olika funktionsnedsättningar

Vi som har neurologiska funktionsnedsättningar behöver hjälpmedel för att underlätta vardagen. Symtomen är ofta livslånga och berör livets alla områden.

En funktionsnedsättning kan ha uppstått i en olycka, allvarlig syrebrist, drabbats av en sjukdom eller en händelse under fosterlivet som skadar hjärnan.

I en kommun där man bygger och planerar service och tjänster är det viktigt att ta hänsyn till alla invånare i kommunen. Tillgänglighet i miljö och tjänster är inte bara en fördel för rörelsehindrade och äldre personer, utan gynnar oss alla.

En tillgänglig och säker miljö främjar invånarnas välfärd och hela samhällets funktion.

Intellektuell funktionsnedsättning är ett samlingsbegrepp för många olika tillstånd som gör att man behöver hjälp och stöd av andra.

Vi som har en intellektuell funktionsnedsättning kan behöva mer tid att förstå, lära oss nya saker och uttrycka våra tankar och känslor. Vad vi kan lära oss beror på vilket stöd vi får och vilken grad av funktionsnedsättning vi har.

En del av oss kan inte tala, utan uttrycker oss med kroppen, ansiktsuttryck och rösten. Vi behöver ofta mycket hjälp. Andra av oss kan tala och förstå sådant som är enkelt och som hör ihop med vårt vardagsliv. Vi kan leva mer självständigt och det syns kanske inte utåt att vi har en funktionsnedsättning.

Det finns många olika typer av intellektuella funktionsnedsättningar, till exempel Downs syndrom och Fragilt X-syndrom.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är ett samlingsnamn för olika medfödda kognitiva funktionsnedsättningar som påverkar vårt sätt att tänka, koncentrera oss, minnas och lära in. Vanliga diagnoser är adhd, add, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom. De kallas neuropsykiatriska för att hjärnan och nervsystemet fungerar på ett annorlunda sätt.

Vi med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta svårt att få vardagen att fungera rent praktiskt. Vår livssituation, miljö och våra erfarenheter har betydelse för i vilken grad det annorlunda fungerandet leder till en funktionsnedsättning.

En flerfunktionsnedsättning innebär att förmågor som att förstå, kommunicera och kunna röra sig självständigt är mycket begränsade. Stöd och hjälpmedel har därför en avgörande roll när det gäller att bidra till ett bra liv hos personerna själva och deras familjer.

Flerfunktionsnedsättning innebär en kombination av svår rörelsenedsättning och svår intellektuell funktionsnedsättning, ofta med komplexa medicinska problem och stort omvårdnadsbehov. Även om en del även har syn- och/eller hörselnedsättning och/eller autism, är flerfunktionsnedsättning inte detsamma som att ha fler än en funktionsnedsättning.

Illustrationsbild på en hörselapparat.Hörselskada är ett samlingsnamn för hörselrelaterade åkommor som tinnitus, bullerskada, åldersbetingad hörselnedsättning, Ménières, otoskleros och till exempel hyperakusi. Vi som har någon form av hörselskada, i högre eller lägre grad, utgör ca 15% av befolkningen. I arbetsför ålder har ca 10% en hörselskada. I åldersgruppen 65–74 år har ca 30% en hörselskada och i gruppen över 75 år har ca 50% en hörselskada.

Ungefär 1% av befolkningen i Finland använder hörapparat men enligt sjukvården skulle 3,5% av befolkningen ha nytta av en hörapparat. Hörselnedsättning berör oss alla förr eller senare i livet eftersom hörseln börjar degenerera redan i 20-årsålder och inte återfås. Men vi kan alla höra bättre i ett samhälle där vi kan läsa av andras läppar, se textad information på bussar, tåg och båtar och delta i evenemang där det används skrivtolk och induktionsslinga.

Enligt världshälsoorganisationen WHO är det frågan om en synnedsättning ifall man trots korrigerande glasögon eller linser har svårt eller omöjligt att läsa vanlig text eller med hjälp av synen röra sig och orientera sig i sin omgivning.

Vi med synnedsättning kan ha mycket varierande begränsningar i synfältet. En del av oss ser sämre i mörker, medan andra bländas av solens strålar. Många kan skönja färger och former svagt medan vissa av oss inte ser något alls.

Vi kan möta svårigheter i olika vardagliga situationer, till exempel när vi ska ta oss från ett ställe till ett annat, sköta sysslor i dagliga livet eller läsa skriven text. Tillgängligheten i samhället är viktig för oss både fysiskt och digitalt. Om vi inte kan läsa tryckt text är det viktigt att det finns punktskrifts- eller ljudfilsalternativ för oss att ta del av. Digital information ska vara gjort på ett sätt så att innehållet är åtkomligt med olika hjälpmedel.

Ibland kan vi behöva praktisk hjälp av en annan person – då fungerar personen som våra ögon.

Psykisk ohälsa är ett väldigt brett begrepp. Det är en övergripande term som täcker både psykiska besvär (som påverkar vardagslivet) och psykisk sjukdom. Ångest, oro, sömnsvårigheter och nedstämdhet är besvär som många lever med idag, och som ökar inom alla åldersgrupper.

Vi hanterar livets påfrestningar på olika sätt och den individuella sårbarheten är till viss del genetisk. Yttre omständigheter påverkar också och till stor del handlar det om hur vi upplever vår tillvaro.

Psykisk hälsa är väsentligt för vårt välbefinnande. Genom att ta hand om sin psykiska hälsa kan man förebygga psykiska problem – det lönar sig alltid att söka hjälp.

 

Se vilka kandidater som har förbundit sig för att jobba för #EnKommunFörAlla

Tryck på plus-tecknet bredvid ditt landskap för att se vilka kandidater som skrivit under formuläret. Enbart de landskap och kommuner syns där en kandidat har skrivit under formuläret.

Tammerfors

Feministiska partiet

Riikka Pöntinen

Finlands Socialdemokratiska Parti

Arseniy Lobanovskiy

Piratpartiet

Samuli Kangaslampi

Valkeakoski

Liberalpartiet - Frihet att välja

Jani Nieminen

Åbo

Finlands Socialdemokratiska Parti

Camilla Kronqvist

Gröna förbundet

Jonas Heikkilä

Svenska folkpartiet i Finland

Cecilia Achrén

Mona Lenkkeri

Vänsterförbundet

Anna Funck

Branko Lampi

Joonas Jormalainen

Li Andersson

Kimitoön

Avoin Puolue

Maria Manelius

Svenska folkpartiet i Finland

Carita Backas

Helena Fabritius

Nådendal

Svenska folkpartiet i Finland

Märta Marjamäki

Pargas

Finlands Socialdemokratiska Parti

Carita Henriksson

Gröna förbundet

Egon Nordström

Svenska folkpartiet i Finland

Fredrik Jensén

Paola Fraboni

Rolf Schwartz

Vänsterförbundet

Kati Karlsson

Nina Söderlund

Reso

Kristdemokraterna i Finland

Marja-Terttu Lampinen

Kouvola

Kristdemokraterna i Finland

Mikaela Blomqvist-Kyytikäinen

Uleåborg

Gröna förbundet

Riikka Tumelius

Borgå

Finlands Socialdemokratiska Parti

Anette Karlsson

Birgitte Emeléus

Kerstin Lindfors

Markus Koivisto

Svenska folkpartiet i Finland

Annette Forsblom

Elin Andersson

Emilia Mattsson

Maria ”Tina” Väyrynen

Mikaela Nylander

Esbo

Svenska folkpartiet i Finland

Anna Korhonen

Anne Ahlefelt

Daniela Ikäheimo

Eva-Lena Gästin

Karin Cederlöf

Karin Mattsson

Mari Pennanen

Mette Strauss

Nina af Hällström

Päivi Puntila

Tina Ehnström-Backas

Vänsterförbundet

Aino Akinyemi

Grankulla

Samlingspartiet

Petteri Kyllönen

Sannfinländarna

Petri Lehtinen

Svenska folkpartiet i Finland

Christoffer Lindqvist

Dahham Bahaeddin

Fredrik Waselius

Jessica Lerche

Johan Johansson

Jon Tallberg

Miivi Selin-Patel

Nina Colliander-Nyman

Patrick Nysten

Pia Rinne

Pia-Lisa Sundell

Stefan Stenberg

Susanna Westermarck

Veronica Fellman

Veronica Rehn-Kivi

Viktor Grandell

Hangö

Finlands Socialdemokratiska Parti

Ulrika Eklöf-Kontkanen

Samlingspartiet

Salo Eira

Svenska folkpartiet i Finland

Ben Ferm

Christa Lehmus

Christian Mattsson

Janina Heina

Mathias Bilenberg

Monica Ferm

Susanne Kollin

Tanja Buch

Vänsterförbundet

Birgitta Gran

Katja Mäkelä

Helsingfors

Avoin Puolue

Petrus Pennanen

Centern i Finland

Juha Sarlund

Feministiska partiet

Katju Aro

Lassi Alhorinne

Lauri Alhojärvi

Sofia Lönnroth

Finlands Socialdemokratiska Parti

Arzu Caydam-Lehtonen

Hildur Boldt

Mika Taberman

Petri Lillqvist

Thomas Wallgren

Kristdemokraterna i Finland

Andreas Forsberg

Camilla Rissa

Karl Johan Stellberg

Piratpartiet

Richard Andersson

Samlingspartiet

Balan Pillai

Maaret Castren

Silva Mertsola

Svenska folkpartiet i Finland

Alma Portin

Ann-Louise Laaksonen

Anna Korkman

Augusto Asís de Barros

Bertha Simojoki

Elina Sagne-Ollikainen

Emilie Jäntti

Eva Biaudet

Freja Pontán

Kristian Wahlbeck

Marcus Rantala

Nicolas Sjöberg

Nils Torvalds

Nora Grotenfelt

Pia Öhman

Silja Borgarsdóttir Sandelin

Simon Granroth

Stina Wahlsten

Ted Urho

Vänsterförbundet

Arvind Ramachandran

Eliel Kilpelä

Mia Haglund

Ingå

Svenska folkpartiet i Finland

Annette ”Tette” Lindholm

Patricia Wessman

Kervo

Svenska folkpartiet i Finland

Mari Rahkala-Simberg

Kyrkslätt

Samlingspartiet

Thorolf Sjölund

Svenska folkpartiet i Finland

Anders Adlercreutz

Ann-Christine Sved

Helena Paimela

Jenny Snellman

Kim Liljequist

Tony Björk

Lojo

Kristdemokraterna i Finland

Esa Erävalo

Lovisa

Avoin Puolue

Toni Sepperi

Gröna förbundet

Marjo Vuokko

Kristdemokraterna i Finland

Lisbeth Konttinen

Samlingspartiet

Anne Sokka-Tuomala

Svenska folkpartiet i Finland

Agneta Alm

Annina Hollmén

Beatrice Grandell

Karl af Hällström

Thomas Rosenberg

Nurmijärvi

Gröna förbundet

Marjukka Ylitolonen

Svenska folkpartiet i Finland

Siv Jansson

Raseborg

Finlands Socialdemokratiska Parti

Johan Kvarnström

Seppo Lintuluoto

Sirkka-Leena Holmberg

Tom Rehn

Tuula Huuhtanen

Gröna förbundet

Fanni Sundell

Samlingspartiet

Leo Puhakka

Svenska folkpartiet i Finland

Anita Westerholm

Anne Ingman

Christian Söderlund

Dennis Barman

Isabella Alén

Jonna Sahala

Linnéa Henriksson

Maria Holmberg

Marika Törnqvist-Björklund

Mikael Borgman

Roger Engblom

Sven Holmberg

Tor-Erik Stolpe

Werner Orre

Vänsterförbundet

Ann-Marie Lindqvist

Tor-Erik Söderholm

Sibbo

Sannfinländarna

Markus Pietikäinen

Tusby

Svenska folkpartiet i Finland

Monica Avellan

Vanda

Feministiska partiet

Annica Hosio

Gröna förbundet

Emil Aarnio

Svenska folkpartiet i Finland

Ann-Christine H Teir

Frida Forsblom-Prittinen

Jakobstad

Finlands Socialdemokratiska Parti

Annika Stenvik

Astrid Nikula

Jacob Storbjörk

Pia Storrank

Kristdemokraterna i Finland

Anita Kirsilä

Daniel Tuner

Kurt Hellstrand

Mikael Snellman

Miragha sediqi

Rune Back

Tomas Karf

Svenska folkpartiet i Finland

Annica Haldin

Cecilia Löfholm

Daniel Asplund

Jungell Ida-Marie

Kiti Lindén

Nina Brännkärr-Friberg

Kaskö

Svenska folkpartiet i Finland

Mirja Högstrand

Solveig Björklund

Korsholm

Finlands Socialdemokratiska Parti

Harri Niskanen

Rebecca Åkers

Svenska folkpartiet i Finland

Alf Burman

Alice Lillas

Carola Lithén

Charlotta Rosenlöf

Christoffer Ingo

Jussi Lahti

Karolina Virta

Kenth Nedergård

Monica Asplund

Patrik Kanerva

Tomas Bäck

Korsnäs

Finlands Socialdemokratiska Parti

Stina Österbro

Svenska folkpartiet i Finland

Camilla Häggdahl

Kristinestad

Svenska folkpartiet i Finland

Gun Knuts

Veronica Walgren

Kronoby

Svenska folkpartiet i Finland

Maria Tokou

Marika Hagnäs

Larsmo

Kristdemokraterna i Finland

Andreas Hjulfors

Ann-Sofie Grankulla

Görel Granholm

Pernilla Löfs-Grankulla

Svenska folkpartiet i Finland

Anna Björkskog

Malax

Finlands Socialdemokratiska Parti

Alexandra Nyroos

Anne Herrgård

Jari Niemelä

Kaisa Nyroos

Margot Nyroos

Kristdemokraterna i Finland

Leif Tast

Svenska folkpartiet i Finland

Hanna Strandberg

Mikael Appel

Mikko Ollikainen

Minna Söderholm

Närpes

Finlands Socialdemokratiska Parti

Linda Mattlar-Niemi

Mats-Johan Kaars

Peter Sjökvist

Pia Rönnholm

Svenska folkpartiet i Finland

Bengt Österberg

Christina Bylund

Emina Arnutovic

Gun Granlund

Harriet Ström

Linnea Strand

Marianne Nyqvist-Mannsén

Roy Wilson

Nykarleby

Finlands Socialdemokratiska Parti

Anna Caldén

Camilla Järvinen

Inger Englund

Johanna Tallgren

Marika Holmberg

Svenska folkpartiet i Finland

Anna Övergaard

Carita Häger

Pedersöre

Finlands Socialdemokratiska Parti

Viktor Kock

Kristdemokraterna i Finland

Erica Granholm

Jonna Verkasalo

Martin Byggmästar

Mika Eklund

Mona Fagerholm

Siv Södö

Svenska folkpartiet i Finland

Camilla Roslund-Nordling

Greger Forsblom

Paulina Grön

Vasa

Finlands Socialdemokratiska Parti

Filip Dahlskog

Jonna Lindqvist

Karita Blom

Nils-Johan Englund

Per Hellman

Svenska folkpartiet i Finland

Anne Salovaara-Kero

Barbro Kloo

Eva-Maria Strömsholm

Frans Villanen

Heidi Svartsjö

Jan Peter Bonn

Johannes Wilson

Julia Back

Kim Åkerman

Madelene Linman

Magdalena Snickars

Martin Norrgård

Mira Bäck

Monica Siren-Aura

Sonja Rodén

Ulla Granfors

Vörå kommun

Finlands Socialdemokratiska Parti

Ann-Louise Holmblad

Svenska folkpartiet i Finland

Ann-Britt Backull

Anna Bertills

Fredrik Bengts

Jens Antus

Julia Sunabacka

Karita Ohlis

Leena Nikkari-Östman

Victor Ohlis

Taipalsaari

Kristdemokraterna i Finland

Jaana Arponen

Artiklar om kommunalvalet 2021

Collage på sex personer.

En kommun för alla

Vi är många. Vi är olika. Vi är kommuninvånare som alla andra. Kampanjen #EnKommunFörAlla lyfter fram funktionshinderfrågor inför årets kommunalval. Vi efterlyser kommunala beslutsfattare som arbetar för en kommun för alla med

En kommun för allaLäs Mera

 


Vid eventuella frågor vänligen kontakta koordinatorn Maj Ilola på SAMS per mejl på eller per telefon på Phone number050 472 9493.

FDUVs logo.
Svenska hörselförbundets logo.
Förbundet Finlands Svenska Synskadades logo.
Back to top of page