fbpx

Nils-Erik: ”Det är viktigt att kommunerna tänker på oss med hörselskador för vi blir bara fler och fler”

Nils-Erik Kloo

”Jag heter Nils-Erik Kloo och kommer från Korsholm. Jag har haft en hörselskada sedan barndomen, en grav hörselskada. Det är en ganska stor skillnad på de som har en grav hörselskada och de som har en lindrigare hörselskada. De som har en grav hörselskada måste vara uppmärksam hela tiden på vad som händer för att hänga med.

Man får nog hjälp från kommunen, men det ska ansökas och jobbas innan man får någonting. Det kommer inte automatiskt. Det är en utmaning att få fram information också för andra som hör dåligt. Alla kommuner borde diskutera sinsemellan för att få det så bra som möjligt.

Beslutsfattarna borde tänka på att det finns hjälpmedel på sjukhusen. Tekniken går framåt hela tiden, men folk vet inte om det. Min hemkommun kunde bättre föra fram vad som finns, till exempel angående hörapparater. Det är många från sjukhuset som pratar om olika hjälpmedel, men vet inte hur de fungerar. Mycket av informationen kommer från hörselföreningarna.

Och samma med hörselslingorna också. Det är problem på alla offentliga ställen. Det finns inte och det fungerar inte. Det skulle vara bra om alla föreningar skulle få en hörselslinga i sina lokaler. Och det skulle vara mycket enklare att gå på nya ställen om det fanns fungerande t-slingor på fler ställen.

Det svåraste är att folk vänder sig bortåt när de pratar, så att man inte kan läsa på läpparna vad dom säger.

Det är viktigt att kommunerna tänker på oss med hörselskador för vi blir bara fler och fler som har en. Det är allt vanligare att se folk som går omkring med hörlurar. Det är bland annat därför som allt fler får hörselskador.”

Tillbaka till kommunalvalssidan.

Back to top of page