fbpx

Över 100 invalda fullmäktigeledamöter har lovat jobba för en kommun för alla – kolla listan!

Över 100 invalda fullmäktigeledamöter har lovat jobba för en kommun för alla – kolla listan! featured image

Kampanjen En kommun för alla samlade sammanlagt 281 kommunalvalskandidater som vill jobba för alla kommuninvånare, också dem med en funktionsnedsättning. Av dem blev 112 invalda i kommun- eller stadsfullmäktige. Ytterligare 64 blev valda som suppleanter. Vi gratulerar alla invalda!

Kampanjen En kommun för alla lanserades i april för att lyfta fram viktiga funktionshinderfrågor och öka kunskapen om funktionsnedsättningar inför kommunalvalet. Enligt vår erfarenhet är många välvilligt inställda till funktionshinderfrågor, men saknar fördjupad kunskap.

För att nå ut till beslutsfattare ville vi uppmana kandidater att förbinda sig att arbeta för alla kommuninvånare, också dem med en funktionsnedsättning. Allt som allt 281 kandidater undertecknade initiativet!

Listan med kommunalvalskandidater finns synlig på kampanjsidan och röstberättiga kunde genom att se på listan välja att rösta på en kandidat som tar funktionshinderfrågorna i beaktande. Sammanlagt 112 av dessa kandidater blev invalda i kommun- och stadsfullmäktige och 64 blev valda som suppleanter. En lista som sammanställer dessa kandidater hittar du längre ner.

Bakom kampanjen står de finlandssvenska funktionshinderorganisationerna: SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder och dess medlemsförbund FDUV, FMA – Funktionsrätt med ansvar, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundet.

De viktiga funktionshinderfrågorna som vi ville lyfta fram med kampanjen är tillgänglighet, delaktighet och individanpassat stöd. Varje förbund har skrivit valteser med viktiga frågor som berör våra medlemmar. Dessa valteser tillsammans med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan fungera som ett botten för de invalda kandidaternas och suppleanternas arbete för en kommun för alla. Förbundens valteser hittar du här. Dessutom har de finlandssvenska funktionshinderorganisationerna mycket kunskap, som vi gärna delar med oss av. Ta gärna kontakt!

Följande kandidater och suppleanter blev invalda i kommun- och stadsfullmäktige:

Nyland

Borgå

Anette Karlsson, Finlands Socialdemokratiska Parti
Emilia Mattsson, Svenska folkpartiet i Finland
Mikaela Nylander, Svenska folkpartiet i Finland
Suppleanter:
Elin Andersson, Svenska folkpartiet i Finland

Esbo

Eva-Lena Gästin, Svenska folkpartiet i Finland
Karin Cederlöf, Svenska folkpartiet i Finland
Nina af Hällström, Svenska folkpartiet i Finland
Päivi Puntila, Svenska folkpartiet i Finland
Suppleanter:
Anne Ahlefelt, Svenska folkpartiet i Finland
Aino Akinyemi, Vänsterförbundet

Grankulla

Fredrik Waselius, Svenska folkpartiet i Finland
Jessica Lerche, Svenska folkpartiet i Finland
Johan Johansson, Svenska folkpartiet i Finland
Nina Colliander-Nyman, Svenska folkpartiet i Finland
Patrick Nysten, Svenska folkpartiet i Finland
Stefan Stenberg, Svenska folkpartiet i Finland
Susanna Westermarck, Svenska folkpartiet i Finland
Veronica Rehn-Kivi, Svenska folkpartiet i Finland
Suppleanter:
Petteri Kyllönen, Samlingspartiet
Petri Lehtinen, Sannfinländarna
Christoffer Lindqvist, Svenska folkpartiet i Finland
Dahham Bahaeddin, Svenska folkpartiet i Finland
Pia Rinne, Svenska folkpartiet i Finland
Pia-Lisa Sundell, Svenska folkpartiet i Finland
Veronica Fellman, Svenska folkpartiet i Finland
Viktor Grandell, Svenska folkpartiet i Finland

Hangö

Eira Salo, Samlingspartiet
Christian Mattsson, Svenska folkpartiet i Finland
Mathias Bilenberg, Svenska folkpartiet i Finland
Birgitta Gran, Vänsterförbundet
Suppleanter:
Christa Lehmus, Svenska folkpartiet i Finland
Janina Heina, Svenska folkpartiet i Finland
Susanne Kollin, Svenska folkpartiet i Finland

Helsingfors

Maaret Castrén, Samlingspartiet
Eva Biaudet, Svenska folkpartiet i Finland
Marcus Rantala, Svenska folkpartiet i Finland
Nora Grotenfelt, Svenska folkpartiet i Finland
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Svenska folkpartiet i Finland
Mia Haglund, Vänsterförbundet
Suppleanter:
Petrus Pennanen, Avoin Puolue
Thomas Wallgren, Finlands Socialdemokratiska Parti
Silva Mertsola, Samlingspartiet
Nils Torvalds, Svenska folkpartiet i Finland

Ingå

Annette Lindholm, Svenska folkpartiet i Finland
Patricia Wessman, Svenska folkpartiet i Finland

Kervo

Mari Rahkala-Simberg, Svenska folkpartiet i Finland

Kyrkslätt

Anders Adlercreutz, Svenska folkpartiet i Finland
Kim Liljequist, Svenska folkpartiet i Finland
Tony Björk, Svenska folkpartiet i Finland
Suppleanter:
Jenny Snellman, Svenska folkpartiet i Finland

Lovisa

Agneta Alm, Svenska folkpartiet i Finland
Thomas Rosenberg, Svenska folkpartiet i Finland
Suppleanter:
Marjo Vuokko, Gröna förbundet
Beatrice Grandell, Svenska folkpartiet i Finland

Nurmijärvi

Suppleanter:
Siv Jansson , Svenska folkpartiet i Finland

Raseborg

Johan Kvarnström, Finlands Socialdemokratiska Parti
Anita Westerholm, Svenska folkpartiet i Finland
Isabella Alén, Svenska folkpartiet i Finland
Linnéa Henriksson, Svenska folkpartiet i Finland
Marika Törnqvist-Björklund, Svenska folkpartiet i Finland
Mikael Borgman, Svenska folkpartiet i Finland
Sven Holmberg, Svenska folkpartiet i Finland
Werner Orre, Svenska folkpartiet i Finland
Suppleanter:
Seppo Lintuluoto, Finlands Socialdemokratiska Parti
Sirkka-Leena Holmberg, Finlands Socialdemokratiska Parti
Tuula Huuhtanen, Finlands Socialdemokratiska Parti
Anne Ingman, Svenska folkpartiet i Finland
Christian Söderlund, Svenska folkpartiet i Finland
Dennis Barman, Svenska folkpartiet i Finland
Jonna Sahala, Svenska folkpartiet i Finland
Roger Engblom, Svenska folkpartiet i Finland

Sibbo

Suppleanter:
Markus Pietikäinen, Sannfinländarna

Tusby

Monica Avellan, Svenska folkpartiet i Finland

 

Österbotten

Jakobstad

Jacob Storbjörk, Finlands Socialdemokratiska Parti
Kurt Hellstrand, Kristdemokraterna i Finland
Mikael Snellman, Kristdemokraterna i Finland
Annica Haldin, Svenska folkpartiet i Finland
Ida-Marie Jungell, Svenska folkpartiet i Finland
Nina Brännkärr-Friberg, Svenska folkpartiet i Finland
Suppleanter:
Astrid Nikula, Finlands Socialdemokratiska Parti
Daniel Tuner, Kristdemokraterna i Finland
Miragha Sediqi, Kristdemokraterna i Finland
Cecilia Löfholm, Svenska folkpartiet i Finland
Daniel Asplund, Svenska folkpartiet i Finland
Kiti Lindén, Svenska folkpartiet i Finland

Kaskö

Mirja Högstrand, Svenska folkpartiet i Finland
Solveig Björklund, Svenska folkpartiet i Finland

Korsholm

Rebecca Åkers, Finlands Socialdemokratiska Parti
Alf Burman, Svenska folkpartiet i Finland
Alice Lillas, Svenska folkpartiet i Finland
Carola Lithén, Svenska folkpartiet i Finland
Charlotta Rosenlöf, Svenska folkpartiet i Finland
Christoffer Ingo, Svenska folkpartiet i Finland
Jussi Lahti, Svenska folkpartiet i Finland
Kenth Nedergård, Svenska folkpartiet i Finland
Monica Asplund, Svenska folkpartiet i Finland
Tomas Bäck, Svenska folkpartiet i Finland
Suppleanter:
Karolina Virta, Svenska folkpartiet i Finland
Patrik Kanerva, Svenska folkpartiet i Finland

Korsnäs

Camilla Häggdahl, Svenska folkpartiet i Finland

Kristinestad

Suppleanter:
Gun Knuts, Svenska folkpartiet i Finland
Veronica Walgren, Svenska folkpartiet i Finland

Kronoby

Maria Tokou, Svenska folkpartiet i Finland
Marika Hagnäs, Svenska folkpartiet i Finland

Larsmo

Andreas Hjulfors, Kristdemokraterna i Finland
Ann-Sofie Grankulla, Kristdemokraterna i Finland
Pernilla Löfs-Grankulla, Kristdemokraterna i Finland
Anna Björkskog, Svenska folkpartiet i Finland
Suppleanter:
Görel Granholm, Kristdemokraterna i Finland

Malax

Jari Niemelä, Finlands Socialdemokratiska Parti
Leif Tast, Kristdemokraterna i Finland
Hanna Strandberg, Svenska folkpartiet i Finland
Mikael Appel, Svenska folkpartiet i Finland
Mikko Ollikainen, Svenska folkpartiet i Finland
Minna Söderholm, Svenska folkpartiet i Finland

Nykarleby

Anna Caldén, Finlands Socialdemokratiska Parti
Carita Häger, Svenska folkpartiet i Finland
Suppleanter:
Johanna Tallgren, Finlands Socialdemokratiska Parti
Marika Holmberg, Finlands Socialdemokratiska Parti
Anna Övergaard, Svenska folkpartiet i Finland

Närpes

Peter Sjökvist, Finlands Socialdemokratiska Parti
Pia Rönnholm, Finlands Socialdemokratiska Parti
Emina Arnutovic, Svenska folkpartiet i Finland
Gun Granlund, Svenska folkpartiet i Finland
Linnea Strand, Svenska folkpartiet i Finland
Marianne Nyqvist-Mannsén, Svenska folkpartiet i Finland
Roy Wilson, Svenska folkpartiet i Finland
Suppleanter:
Bengt Österberg, Svenska folkpartiet i Finland
Christina Bylund, Svenska folkpartiet i Finland
Harriet Ström, Svenska folkpartiet i Finland

Pedersöre

Viktor Kock, Finlands Socialdemokratiska Parti
Erica Granholm, Kristdemokraterna i Finland
Martin Byggmästar, Kristdemokraterna i Finland
Camilla Roslund-Nordling, Svenska folkpartiet i Finland
Greger Forsblom, Svenska folkpartiet i Finland
Paulina Grön, Svenska folkpartiet i Finland
Suppleanter:
Mika Eklund, Kristdemokraterna i Finland
Mona Fagerholm, Kristdemokraterna i Finland

Vasa

Per Hellman, Finlands Socialdemokratiska Parti
Anne Salovaara-Kero, Svenska folkpartiet i Finland
Barbro Kloo, Svenska folkpartiet i Finland
Eva-Maria Strömsholm, Svenska folkpartiet i Finland
Frans Villanen, Svenska folkpartiet i Finland
Martin Norrgård, Svenska folkpartiet i Finland
Monica Siren-Aura, Svenska folkpartiet i Finland
Sonja Rodén, Svenska folkpartiet i Finland
Ulla Granfors, Svenska folkpartiet i Finland
Suppleanter:
Heidi Svartsjö, Svenska folkpartiet i Finland
Jan Peter Bonn, Svenska folkpartiet i Finland
Johannes Wilson, Svenska folkpartiet i Finland
Kim Åkerman, Svenska folkpartiet i Finland
Madelene Linman, Svenska folkpartiet i Finland

Vörå

Anna Bertills, Svenska folkpartiet i Finland
Ann-Britt Backull, Svenska folkpartiet i Finland
Fredrik Bengts, Svenska folkpartiet i Finland
Jens Antus, Svenska folkpartiet i Finland
Karita Ohlis , Svenska folkpartiet i Finland
Leena Nikkari-Östman, Svenska folkpartiet i Finland
Victor Ohlis , Svenska folkpartiet i Finland
Suppleanter:
Julia Sunabacka, Svenska folkpartiet i Finland

 

Egentliga Finland

Kimitoön

Maria Manelius, Fri samverkan gemensam lista
Carita Backas, Svenska folkpartiet i Finland
Helena Fabritius, Svenska folkpartiet i Finland

Nådendal

Suppleanter:
Märta Marjamäki, Svenska folkpartiet i Finland

Pargas

Egon Nordström, Gröna förbundet
Rolf Schwartz, Svenska folkpartiet i Finland
Nina Söderlund, Vänsterförbundet
Suppleanter:
Carita Henriksson, Finlands Socialdemokratiska Parti
Fredrik Jensén, Svenska folkpartiet i Finland
Paola Fraboni, Svenska folkpartiet i Finland
Kati Karlsson, Vänsterförbundet

Åbo

Li Andersson, Vänsterförbundet
Suppleanter:
Cecilia Achrén, Svenska folkpartiet i Finland
Anna Funck, Vänsterförbundet
Joonas Jormalainen, Vänsterförbundet

 

Södra Karelen

Taipalsaari

Jaana Arponen, Kristdemokraterna i Finland

Back to top of page