fbpx

Var finns det flest kandidater som vill jobba för en kommun för alla? I vilket parti?

| Uppdaterad
Anki Stenkull-Aura och döttrarna Moa och Maya.

Kampanjen #EnKommunFörAlla lyfter fram funktionshinderfrågor inför årets kommunalval. Vi efterlyser kommunala beslutsfattare som arbetar för en kommun för alla med fokus på tillgänglighet, delaktighet och individanpassat stöd. Vi vill öka kunskapen om funktionsnedsättningar och viktiga funktionshinderfrågor.

Kampanjen uppmanar kandidater att förbinda sig till att jobba för alla kommuninvånare, också dem med funktionsnedsättning – och röstberättigade att rösta på kandidater som tar dessa frågor i beaktande.

Vi vill tacka alla kommunalvalskandidater som vill jobba för en kommun för alla! Vi har sammanställt statistik om de kommunalvalskandidater som engagerat sig i kampanjen innan den första förhandsröstningsdagen onsdagen den 26 maj. I skrivande stund har vi sammanlagt 260 kandidater med på vår lista, men fler ryms ännu med. Formuläret kommer att vara uppe ända fram tills valdagen 13.6.

Du kan läsa mera om kampanjen, fylla i dina uppgifter och se på listan på kandidater här.

Antalet kandidater per landskap i Finland:

Birkaland 4
Egentliga Finland 18
Kymmenedalen 1
Norra Österbotten 1
Nyland 131
Södra Karelen 1
Österbotten 104

På kartan under ser du från vilka landskap de kommunalvalskandidaterna kommer, som valt att engagera sig i kampanjen. Desto mörkare blå färg området har, desto fler kandidater har engagerat sig.

Kommunalvalskandidaterna som förbundit sig att jobba för en kommun för alla kommer från olika parti. I listan under ser du hur många kandidater per parti som engagerat sig i hela landet.

Antalet kandidater per parti i hela Finland:

Avoin puolue 1
Centern i Finland 1
Feministiska partiet 5
Finlands Socialdemokratiska parti 45
Gröna Förbundet 5
Kristdemokraterna i Finland 26
Liberalpartiet – Frihet att välja 1
Piratpartiet 2
Samlingspartiet 4
Sannfinländarna 1
Svenska Folkpartiet i Finland 153
Vänsterförbundet 14
Övrigt parti 1

Härnäst presenterar vi statistik per landskap. Med i statistiken finns de landskap där fler än en kandidat valt att engagera sig i kampanjen.

Birkaland

Antalet kandidater per kommun eller stad i Birkaland:

Tammerfors 3
Valkeakoski 1

På kartan under ser du från vilka kommuner eller städer de kommunalvalskandidaterna kommer, som valt att engagera sig i kampanjen. Desto mörkare gul färg området har desto fler kandidater har engagerat sig.

I diagrammet under kan du se hur kandidaterna delade sig mellan partierna i de olika kommunerna eller städerna i Birkaland.


Egentliga Finland

Antalet kandidater per kommun eller stad i Egentliga Finland:

Åbo 8
Pargas 5
Kimitoön 3
Nådendal 1
Reso 1

På kartan under ser du från vilka kommuner eller städer de kommunalvalskandidaterna kommer, som valt att engagera sig i kampanjen. Desto mörkare gul färg området har desto fler kandidater har engagerat sig.


I diagrammet under kan du se hur kandidaterna delade sig mellan partierna i de olika kommunerna eller städerna i Egentliga Finland.


Nyland

Antalet kandidater per kommun eller stad i Nyland:

Borgå 9
Esbo 12
Grankulla 16
Hangö 12
Helsingfors 37
Ingå 2
Kervo 1
Kyrkslätt 6
Lojo 1
Lovisa 8
Nurmijärvi 2
Raseborg 20
Tusby 1
Vanda 4

På kartan under ser du från vilka kommuner eller städer de kommunalvalskandidaterna kommer, som valt att engagera sig i kampanjen. Desto mörkare gul färg området har desto fler kandidater har engagerat sig.


I diagrammet under kan du se hur kandidaterna delade sig mellan partierna i de olika kommunerna eller städerna.

Österbotten

Antalet kandidater per kommun eller stad i Österbotten:

Jakobstad 17
Kaskö 2
Korsholm 11
Korsnäs 2
Kristinestad 2
Kronoby 2
Larsmo 5
Malax 5
Nykarleby 7
Närpes 12
Pedersöre 10
Vasa 20
Vörå 9

På kartan under ser du från vilka kommuner eller städer de kommunalvalskandidaterna kommer, som valt att engagera sig i kampanjen. Desto mörkare gul färg området har desto fler kandidater har engagerat sig.


I diagrammet under kan du se hur kandidaterna delade sig mellan partierna i de olika kommunerna eller städerna.

Back to top of page