fbpx

Ulla Jensen: Matbuden orsakar oro

| Uppdaterad
Ulla Jensen går på gatan med sin ledarhund Nisse.

SAMS har kontaktat matleverantörerna Wolt och Foodora samt Helsingfors stad och medier om det växande problemet med matbud som inte följer trafikregler. Ulla Jensen berättar om sina erfarenhet om att inte känna sig trygg att röra sig utomhus som synskadad.

Enligt Ulla Jensen följer inte Wolts och Foodoras matbud trafikregler och säkerheten för stadens invånare är allvarligt hotad.

– Jag är synskadad och blev nästan överkörd här om veckan.

Först och främst ligger ansvaret på tjänsteproducenterna. De borde se till att deras matbud följer de rådande trafikreglerna och att de förstår invånarnas rättigheter.

– Jag hoppas att Wolt och Foodora som tjänsteproducenter skulle ta sitt ansvar. Jag önskar att även Helsingfors stad åtgärdar det växande problemet. 

Enligt Ulla har tryggheten som fotgängare försvunnit från Helsingfors gator.

– Matbuden borde ta hänsyn till säkerheten för den som rör sig till fots. De försummar på ett allvarligt vis säkerheten och de rådande trafikreglerna på de allmänna platserna som vägar och trottoarer.

Ulla önskar att matbuden tar hänsyn till mångfalden bland människorna som rör sig på Helsingfors gator. Det finns många som har olika förutsättningar att röra på sig. Många har också nedsatta sinnen, så att de inte kan ta del av ljud eller visuella intryck som den gemene fotgängaren. Alla ska ändå ha rätt till en trygg levnadsmiljö och fysisk tillgänglighet.

”De försummar på ett allvarligt vis säkerheten och de rådande trafikreglerna på de allmänna platserna som vägar och trottoarer.”

– Jag bor i centrala Helsingfors och rör mig med ledarhund eftersom jag är synskadad. De flesta matbuden kör på trottoaren och kommer med fruktansvärd fart. Det har börjat gå så pass långt att matbuden tar förgivet att jag som fotgängare väjer.

Enligt Ulla bör staden och serviceproducenten nu göra något åt detta allt större problem. Det förorsakar rädslor för alla som har svårigheter att röra sig, till exempel barn, äldre, rullstolsburna, synnedsatta, hörselskadade och personer med andra funktionsnedsättningar.

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska det allmänna främja fysiskt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

– Hur är det möjligt att trafiksäkerheten är så dålig och att ingen verkar bry sig. Trafikreglerna berör alla. Nu verkar det som att matbuden inte anser att reglerna berör dem.

Nuläget väcker oro och många frågor hos Ulla.

– Är det meningen att alla som inte använder något fordon, skall vara rädda för sin säkerhet och hållas hemma? Vem betalar ifall jag och min hund blir påkörda? En ledarhund är ett mycket dyrt hjälpmedel och ifall den blir skadad och inte mera kan fungera som servicehund kostar det tiotusentals euro. Jag hoppas på en säkrare sommar och en snabb lösning på det här oroväckande problemet.

Genom skrivelsen till Helsingfors stad och matleverantörerna hoppas SAMS att parterna diskuterar gemensam praxis för att garantera trygghet för alla på Helsingfors gator, och ser till att matbuden får adekvat information om trafikregler.

Back to top of page