fbpx

Janne: ”Få in personer med funktionsnedsättning i beslutsprocessen”

Janne Sjöström

”Jag heter Janne Sjöström och kommer från Malax. Jag har varit synskadad i tio år. Jag har min ledarhund Maja med mig. Maja är en svart Labrador Retriever som jag har haft i tre år.

I min hemkommun blir jag väldigt bra bemött. Jag bor i en liten kommun där alla känner varandra. Alla känner i princip till mina behov idag, men det är klart att det finns saker som kunde förbättras från kommunalt håll. Saker som kommunalpolitiker kunde ta bättre i beaktande är till exempel att få in oss personer med funktionsnedsättning i beslutsprocessen i ett tidigare skede, för att undvika misstag.

Jag har fått jättebra hjälp från min hemkommun angående hjälpmedel, så som hjälp med min belysning i hemmet och med färdtjänsten. Från sjukvårdsdistriktet har jag också fått de hjälpmedel som jag behöver. Det enda man kan tänkas vilja ändra på är offentlig upphandling, som släpar efter lite i förhållande till den tekniska utvecklingen.

Det som kan vara utmanande, vad gäller service från kommunen, är att behandla alla lika. Eftersom en synnedsättning är ett informationshandikapp, så kan jag inte ta åt mig all information på samma sätt som en seende person gör. Man måste vara verbal med oss synskadade och där finns det en hel del saker som kunde göras bättre.

Problemet är ju det att vi har det så jäkla bra i Malax som funktionsnedsatt med en synskada jämfört med hur många andra kommuner har det!

Jag har bekanta i andra kommuner som har värre situation vad gäller färdtjänsten. Som att få ett visst antal resor. De är mera begränsade i resornas antal. De får inte göra ett stop på en resa för att göra en tredje sak på sin resa från punkt A till punkt B.

Vi skulle kunna ha bättre tillgång till tidningar i ett uppläst format. Inte att man skulle ha en taltidning utan att man skulle kunna begära datorn att läsa upp den med en röstsyntes. Där finns väldigt mycket att göra ännu, så att vi skulle kunna få den information som finns ute, på bland annat internet, på ett bättre sätt.

Jag önskar att kommunpolitikerna tar hänsyn till oss med en funktionsvariation. Det finns så många små detaljer, som man kan tänka på speciellt med nybyggnader. Minska på antalet trappor, sätt bra färg- och ljussättning i lokalerna, ha tydliga skyltar och fasader inne i rummen och så vidare, så att vi har det lättare att navigera och röra oss i samhället. Det ska vara tillräckligt breda korridorer och bra tillgång till handikapptoaletter, så att även rullstolsburna kan ta sig fram.”

Tillbaka till kommunalvalssidan.

Back to top of page