Juridiskt ombud

Juridiskt ombud är en juridisk stödfunktion inom det finlandssvenska funktionshinderområdet, vars syfte är att ge service till alla funktionshindergrupper i Svenskfinland.

Juridiskt ombud

Juridiskt ombud är en juridisk stödfunktion inom det finlandssvenska funktionshinderområdet. Syftet är att ge service på svenska till alla personer med funktionsnedsättning och deras närstående i Svenskfinland oberoende av funktionsnedsättning eller föreningstillhörighet.

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf är administratör av verksamheten. Förutom SAMS medlemsförbund är Finlands Svenska Handikappförbund rf och Finlands svenska socialförbund parter i verksamheten. Målgruppen för verksamheten är svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och deras närstående.
Verksamheten består av juridisk intressebevakning, föreläsningsverksamhet och kostnadsfri juridisk rådgivning.

Läs JO:s senaste blogginlägg

Svenskspråkig funktionhinderservice inom vårdreformen – SAMS’ linjedragningar om SoTe.

För närvarande bereds inom social- och hälsovårdens område två lagstiftningsreformer som på ett betydande sätt påverkar förutsättningarna för ordnande och… Läs mer


Föreläsningar och juridisk information

De juridiska ombuden föreläser om juridiska frågor och aktuella lagändringar inom funktionshinderområdet.
Vi erbjuder exempelvis föreläsningar om service och stöd för personer med funktionsnedsättning och bevakning av rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Är din förening, ditt förbund, din arbetsgivare eller din organisation intresserad av att lära er mer? Tag kontakt via kontaktformuläret nere på sidan för att boka en föreläsning.

Beställ vårt material

Ett av SAMS Juridiska ombuds jobb är att ta fram och belysa nya frågor i form av tryckt material. Nedan är handboken om elevens rättigheter i Finland.
Läs mera om broschyren här.

sams-elevens-rättigheter-brochyr

Du kan beställa brochyren via SAMS till priset 3 euro/styck (frakt).

SAMS och verksamheten Juridiskt ombud deltar också i utvecklandet av de svenskspråkiga sidorna av THL:s elektroniska handbok om handikappservicen, http://www.sosiaaliportti.fi/sv-FI/handbok-for-handikappservice/


Du kan få juridisk rådgivning om

Du är svenskspråkig.
Du önskar få rådgivning eller information om funktionshindrades rättigheter.
Du har själv en funktionsnedsättning, är närstående till en person med funktionsnedsättning, organisationsanställd, socialarbetare, företräder en funktionshinderförening eller i övrigt arbetar med funktionshinderfrågor.

Principer för rådgivningen

Rådgivningen är kostnadsfri. Du kan kontakta rådgivningen via e-post, post eller telefon. Telefonsamtalet betalar du själv. De juridiska ombuden informerar och ger råd. Till exempel kan du få råd om hur du ska ansöka om service och stöd, hur du överklagar ett beslut eller vilken myndighet du ska vända dig till för att få hjälp.

Telefontid

Rådgivningen är öppen:
Tisdagar 13:15-15:45
Torsdagar 9:15-11:45

E-post

radgivning@juridisktombud.fi

Kontakta oss om du vill ha juridisk rådgivning eller boka oss som föreläsare.

Alla ärenden behandlas konfidentiellt.

Erik Munsterhjelm Juridiskt ombud vid SAMS rf.

Erik Munsterhjelm
+358 (0) 40 519 6598

Robin

Robin Lindberg
+ 358(0) 50 443 0576

Ladda ner vår broschyr