Cecilia Magnusson är SAMS nya jurist

Cecilia Magnusson är ny svenskspråkig jurist, hon har erfarenhet av socialrätt, förvaltningsrätt och hälsorätt. Hon erbjuder bland annat juridisk rådgivning, utövar intressebevakning gällande frågor kring funktionsnedsättning och rätten till att använda det svenska språket.

Kontaktuppgifter till Cecilia:
cecilia.magnusson@samsnet.fi
tel. 040 519 6598

ceciliarund