SAMS nya styrelse för 2017 vald på Höstmötet

SAMS valde styrelse för 2017 vid höstmötet 16.11.2016.


 

Tor Wernér tackade för sig och till ordförande valdes efter röstning Anna Caldén.

Styrelsen 2017

Ordinarie   /   personlig ersättare

Christer Rönnlund         Bodil Viitanen

Inger Karlsson                Beatrice Wahlström

Bodil Selenius                 Christina Rolin

Anna Caldén                   Karl-Mikael Grimm

Sune Huldin                   Gunilla Löfman

Anna Caldén ordförande

Inger Karlsson, vice ordförande

Tor Wernér tackar för sig och hälsar Anna Caldén välkommen!