fbpx

SAMS nya styrelse för 2017 vald på Höstmötet

| Uppdaterad

SAMS valde styrelse för 2017 vid höstmötet 16.11.2016.


 

Tor Wernér tackade för sig och till ordförande valdes efter röstning Anna Caldén.

Styrelsen 2017

Ordinarie   /   personlig ersättare

Christer Rönnlund         Bodil Viitanen

Inger Karlsson                Beatrice Wahlström

Bodil Selenius                 Christina Rolin

Anna Caldén                   Karl-Mikael Grimm

Sune Huldin                   Gunilla Löfman

Anna Caldén ordförande

Inger Karlsson, vice ordförande

Tor Wernér tackar för sig och hälsar Anna Caldén välkommen!

Back to top of page