Självständighetsfesten

Ett av årets höjdpunkt är Självständighetsfesten som äger rum den 2 december på restaurang Kaisaniemi i Helsingfors. Festen arrangeras i samarbete med Svenska Hörselförbudet rf, Förbundet Finlands Svenska Synskades rf , Psykosociala förbund rf, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf och Finlands Svenska Handikappsförbundet rf.

Självständighetsfesten är del av av Finland 100 år officiella program. Mera information om festen följer.