fbpx

Februaris blogginlägg, Johan Wikström

| Uppdaterad

Andra i tur i vår bloggserie är Johan Wikström. Johan är 23 år gammal, studerar Bachelor Business Administration på Haaga-Helia och jobbar på Widex Akustik vid sidan av studierna. På fritiden sysslar Johan med sport, jakt och fiske. Dessutom är han alpin skidlärare. Johan har en medelsvår hörselnedsättning och använder hörapparat i båda öronen.

Johans inlägg

Studielivet som hörselskadad

Olika undervisningssituationer kan vara besvärliga för hörselskadade studeranden. Det har jag själv upplevt. Har avlagt studentmerkonom examen våren 2012. Studerar nu första året företagsekonomi på Haaga-Helia i Borgå, är 23 år gammal och har en medelsvår hörselskada, jag använder hörapparater i båda öronen.

Jag har använt olika hjälpmedel i skolan för att underlätta hörandet, här kommer några råd till dig som hörselskadade om vad man bör tänka på när man befinner sig i studielivet.

Umgänget viktigt i studielivet

Att omgivningen förstår och känner till den hörselskadades situation är ytterst viktigt i sociala sammanhang. I studielivet träffar man mycket nya människor, och då ligger ansvaret hos mig själv att låta nya vänner och bekanta få veta om mitt handikapp.

Annars kan man enkelt mötas av missuppfattningar eller helt enkelt ”klumpiga” situationer. Till exempel har det hänt mig att jag börjar berätta något samtidigt som någon annan, på grund av att jag inte hört denne tala. Med ny bekantskap ger det ju inte ett bra första intryck att avbryta. Men att på grund av rädsla och osäkerhet för att ”göra bort sig” undvika diskussioner, skall man absolut inte. Kommunikation är ju vårt främsta sätt att binda nya kontakter och få goda vänner. Tvärtom, då dessa komplikationer framkommer informerar jag om min hörselskada, vilket gör det enklare för mig och umgänget. Öppen info ger möjlighet för andra att närma sig mig. Det är något som jag har reagerat på flera gånger. På sommaren stod jag och pratade med en person, på det stället var rätt så mycket människor och oljud, när jag sa till denna att jag har en hörselnedsättning blev det lättare för personen att vara med mig.

Det kan ibland kräva mod att få ut ordet och berätta till en ny vän eller bekant att man har en nedsatt hörsel.  Man bör dock komma ihåg, vilket de flesta inte vet, att 10 % av människorna lider av en nedsatt hörsel, vilket är ganska mycket. Oberoende hur svår hörselskadan är kan det uppstå problem att höra. Man måste komma ihåg att det finns bra tekniska hjälpmedel för en nedsatt hörsel.

Studielivet är något man måste ta vara på och försöka njuta av det så länge man kan. Hörseln får inte vara ett hinder. Efter att man har blivit färdig så är det arbetslivet som kommer emot. Så det är viktigt att man njuter av studielivet så länge som det varar, modigt ut bland kompisarna och skapa sociala kontakter.

Placering är utgångspunkt

Som hörselskadad får man kämpa med störande ljud från omgivningen, samt också det att kompisarna skall förstå att det är svårt att höra eller följa med enskilda samtal när man befinner sig med mycket människor. Som utgångspunkt bör man fundera på det utrymme man befinner sig i och var man skall sitta, för att kunna höra sin omgivning.

Jag har själv varit noggrann med att få sitta så att jag ser alla, det gör det lättare att följa med när du är i en stor grupp, som t.ex. på en föreläsning eller vid matbordet. Utgångspunkt för effektivt utnyttjande av bra hjälpmedel, är placering. Som exempel, när jag går ut och äter ber jag alltid att få sitta i mitten av bordet. Det har blivit automatiskt en vana för människorna i min omgivning att vara flexibla när de är medvetna om mitt handikapp. Ibland tänker jag inte själv på saken utan sitter mig ner på något ställe på grund av att någon kamrat sitter nära mig eller mittemot.

Trots din skada kan du åstadkomma saker och ting

Att använda olika tekniska hjälpmedel kan vara svårt, det beror ofta på att man är orolig för omgivningens reaktioner. Nedsatt hörsel tolkas ofta felaktigt som bristande intelligens, psykiska problem eller svaghet. Men så som jag alltid har sagt åt mig själv: ”trots din skada kan du åstadkomma saker och ting”.  Om du befinner dig i en diskussion eller på en föreläsning och du har svårt att höra så var inte rädd för att ta emot, eller använda tekniska hjälpmedel. Tekniken går framåt hela tiden och hörselhjälpmedel blir lättare och mindre och är idag också mycket effektiva. Man gör sig själv en mycket stor tjänst om man vågar använda hjälpmedel.

Bild Johan Wikström

Back to top of page