fbpx

Intressebevakningsutbildning i Pargas 15.4

| Uppdaterad

Välkomna på utbildningen ”Är det bara de starka som överlever?” som handlar om intressebevakning inom den sociala sektorn.
Utbildningen hålls i Pargas den 15.4 2015 kl. 17.30-20 i Folkhälsanhuset i Åboland.

Kommuner och stat sparar och det är nu viktigare än någonsin att påverka beslutsfattandet. Men hur ska man gå tillväga för att få sin röst hörd och för att åstadkomma en verklig förändring? För att svara på dessa frågor ordnar SAMS en gratis
verkstad om intressebevakning. Verkstaden är interaktiv och upplagd så att deltagarna får med sig idéer för hur den egna intressebevakningen kan utvecklas.

Vi funderar bland annat på de här frågorna:
• Varför är samarbete viktigt inom intressebevakning?
• När driver vi gemensam intressebevakning och när separat?
• Vi diskuterar tillvägagångssätt och arbetsredskap
• Var, när och hur syns min förening bäst?

Bindande anmälan senast 7.4
Anmälningar tas emot på info@samsnet.fi (tel. 050 562 9164)

Back to top of page