fbpx

Svenska Intressentnätverket i Vasa 23 maj 2016

| Uppdaterad

Svenska Intressentnätverket i Vasa 23 maj 2016

Du som är aktiv inom någon funktionshinderorganisation – varmt välkommen på Svenska Intressentnätverkets möte i Vasa!

SAMS ordnar regelbundet Svenska intressentnätverkets möten, nästan alltid i Helsingfors, för organisationer inom den sociala sektorn. Syftet med nätverket är att diskutera aktuella ärenden och att påverka framför allt i frågor som har betydelse för service på svenska inom social- och hälsovård.

Det går att anmäla sig till mötet till robin.lindberg@samsnet.fi till och med 17 maj.

Svenska Intressentnätverket samlas måndag 23 maj i Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 23-25.

Mötet börjar kl. 13:00 och avslutas kl. 15:30. Mötet hålls i Eksalen och Folkhälsan bjuder på kaffe och tilltugg.

Under mötet planerar vi att ta upp åtminstone följande teman:
– Vårdreformen; de viktigaste frågorna ur finlandssvenskt funktionshinderperspektiv
– FN:s funktionshinderkonvention; redogörelse om ratificeringsprocessen, inklusive ändringen av specialomsorgslagen och det nyaste kring självbestämmanderättslagen
– Upphandling
– Närståendevård och familjevård
– Mentalvårdslagen
– Nuläget med Valas – den under beredning varande nya funktionshinderlagen
Tanken är att det ska bli rejält med tid för diskussion.

Från SAMS deltar juridiska ombuden Erik Munsterhjelm och Robin Lindberg.

Back to top of page