fbpx
Event dateaug 2020

Utbildning för distansvänner

Event date31.8.2020 - 31.8.2020
Event time17:00 - 19:00
Event locationOnline

Utbildning för frivilliga inom projektet Digital vänverksamhet

SAMS vänverksamhet utbildar frivilliga som fungerar som distansvänner under hösten. Skulle du kunna finnas till för någon person via videosamtal 4-10 h per månad. Syftet är att lära sig använda olika digitala verktyg och att minska ensamhet. Som frivillig som deltar i utbildningen matchas du med en av våra vänsökande för fortsatt kontakt.

Utbildningen ordnas online via en videosamtalstjänst som heter Jitsi Meet. Mera information fås av koordinatorn efter anmälning.

Utbildningens innehåll:

1. Presentation av koordinatorer
2. Spelregler för utbildning
3. Presentation av Jitsi Meet
4. Presentationsrunda
5. Vänpolicy och instruktioner för coronapandemin
6. Projektet Digital vänverksamhet
PAUS
7. Vad kan man göra på distans?
8. Planera ditt vänuppdrag

Anmäl dig till projektkoordinator Maj Ilola per e-post .

Back to top of page