fbpx
Event datesep 2023

Frukostsnack om funktionshinder: Ålderdomen och funktionsnedsättning

Event date14.9.2023
Event time09:00 - 10:30
Event locationOnline

Välkommen på Frukostsnack om funktionshinder: Ålderdomen och funktionsnedsättning torsdagen 14.9.2023 kl. 9.00-10.30 på distans!

Anmäl dig här senast 12.9.

På frukostsnacket diskuterar vi ålderdomen och funktionsnedsättning. Åldrandet kan medföra nya utmaningar på grund av bland annat förändringar i funktionsförmågan och behovet av tjänster. Hur kan vi främja välmående och vad innebär ett gott åldrande för en person med funktionsnedsättning?

Diskussionen inleds av Fredrica Nyqvist, Äldre universitetslektor i socialpolitik vid Åbo Akademi, och Karin Cederlöf, jurist. Diskussionen modereras av SAMS juridiska ombud Marica Nordman.

Fredrica kommer att berätta om ålderdomen och funktionsnedsättning utifrån forskningsprojektet GERDA – Gerontologisk Regional Databas, som är ett gränsöverskridande och tvärvetenskapligt samarbete mellan Umeå Universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Seinäjoki Yrkeshögskola och Högskolan på Åland. Inom projketet har data samlats in om olika aspekter av äldres hälsa och livsvillkor med målet att främja ett gott åldrande genom kunskapsutbyte, samverkan, forskning och spridning av forskningsresultat.

Karin kommer att berätta om gränsdragningen mellan åldrande och funktionsnedsättning. Hon har skrivit sin avhandling om ämnet. Du kan läsa hennes avhandling här.

Evenemanget ordnas online på Zoom. Länken skickas till din e-post några dagar innan evenemanget. Om du inte använt Zoom tidigare kan du läsa instruktionerna här.

Om du har frågor om evenemanget eller stöter på tekniska problem, vänligen kontakta koordinatorn Maj Ilola (maj.ilola@samsnet.fi, 050 472 9493).

Back to top of page