fbpx
Event datedec 2021

Frukostsnack om funktionshinder: Dubbla roller

Event date8.12.2021 - 10.12.2021
Event time09:30 - 12:00
Event locationOnline & på SAMS kontor i Vasa
Illustrationsbild på en kaffekopp och bagel.

Välkommen på Frukostsnack om funktionshinder: Dubbla roller-serien!

I år ordnas SAMS juridiska ombuds årliga funktionsrättsseminarium som en Frukostsnack om funktionshinder-serie med temat dubbla roller.

I serien ingår två evenemang:

  • 8.12 kl. 9.30-12, Frukostsnack om funktionshinder: Barn och unga som omsorgsgivare, på distans och på SAMS kontor i Vasa
  • 10.12 kl. 10-12, Frukostsnack om funktionshinder: Intressebevakning, på distans

Anmäl dig här senast 6.12!

Frukost serveras kl. 9.30 på SAMS kontor i Vasa 8.12. Programmet börjar kl. 10 bägge dagarna.

OBS! Vi har ställt in frukosten på SAMS kontor i Helsingfors 10.12 på grund av det rådande coronaläget. Evenemanget ordnas enbart på distans på fredagen 10.12.

Frukostsnack om funktionshinder: Barn och unga som omsorgsgivare
8.12 kl. 9.30-12, på distans och på SAMS kontor i Vasa (Rådhusgatan 23)

Vi diskuterar om barn och unga som befinner sig i en situation där de blivit omsorgsgivare. Hur brett förekommande är problemet i Finland och internationellt? Vilka förhållande leder till situationen? Bland annat dessa frågor diskuteras på evenemanget.

Talare på evenemanget:

  • Saul Becker, professor vid University of Cambridge och ambassadör för Carers Trust
  • Jonna Skand, sakkunnig vid Folkhälsan och ordförande för Suomen omaishoidon verkoston työvaliokunta (Arbetsutskottet för Nätverket för Närståendevård i Finland)
  • Eva Granholm som skrivit sitt slutarbete om ämnet.

Diskussionen är på engelska och svenska, men man kan även ställa frågor och kommentera på finska.

Frukostsnack om funktionshinder: Intressebevakning
10.12 kl. 10-12, på distans

OBS! Vi har ställt in frukosten på SAMS kontor i Helsingfors 10.12 på grund av det rådande coronaläget. Evenemanget ordnas enbart på distans på fredagen 10.12.

Vi diskuterar om anhöriga som intressebevakare och om intressebevakning. Många anhöriga har en viktig roll som intressebevakare, men kan det uppstå intressekonflikter när en person har dubbla roller?

Talare på evenemanget:

  • André Heikius, Kårkullas överläkare
  • John Pelkonen, erfarenhetstalare
  • Henrietta Sten, överinspektör vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Diskussionen är på svenska, men frågor och kommentarer kan även ställas på finska och engelska.

Back to top of page