fbpx
Event datenov 2022

Funktionsrättsseminarium 2022

Event date24.11.2022
Event time09:00 - 16:00
Event locationI Helsingfors och på distans

Välkommen på SAMS juridiska ombuds årliga funktionsrättsseminarium Vägkost till ett gott liv 24.11.2022 kl. 9-16!

Anmäl dig via den här länken senast 16.11 kl. 23.59.

Evenemanget ordnas i Helsingfors på Vetenskapernas hus på Kyrkogatan 6. Utrymmen är tillgängliga. Det är också möjligt att följa med programmet på distans. Evenemangets språk är svenska och engelska.

Årets funktionsrättsseminarium fokuserar på ett gott liv för barn, unga och familjer med funktionsnedsättning.

Dagen påbörjas ur ett samhälleligt och individuellt perspektiv. Vad behövs för en fungerande vardag för familjer och barn som lever med funktionsnedsättning? Vi får ta del av erfarenheter om hur det är att bemöta samhällets förväntningar och attityder mot familjer där någon har en funktionsnedsättning. 

På eftermiddagen gör vi en djupdykning i skolvardagen. Vilka utmaningar kan särskilt begåvade barn med funktionsnedsättning möta på? Hur kan vi stöda och bemöta barn och unga med olika behov runtomkring oss?

Program

9.00 Anmälan

9.30 Seminariet och livesändningen börjar

Välkomsthälsning
Marica Nordman och Elias Vartio, SAMS juridiska ombud

Life quality and participation of disabled children and youth (på engelska)
Snæfríður Egilson, professor in disability studies, University of Iceland

Snæfríður and her colleagues have recently completed a large study focusing on the life quality, participation and environment of disabled children and youth. What are some of the complexities and challenges faced by children growing up with disabilities? How are ideas about normality and childhood disability  constructed and maintained? How may this affect the lives and well-being of disabled children and youth?

Fem gånger mer kärlek – stöd för ett fungerande familjeliv och skolvardag (inspelad)
Martin Forster, Leg. Psykolog och Fil. Dr. i Psykologi vid Karolinska universitetet

Martin berättar om sina böcker Fem gånger mer kärlek och Jag törs inte med gör det ändå, som handlar om stöd till föräldrar och andra vuxna för ett fungerande familjeliv och skolvardag.

Föräldraskap och funktionsvariation
Andrea Westerlund, erfarenhetstalare

Andrea är ordförande för föreningen Steg för Steg och kämpar för personer med intellektuell funktionsnedsättnings lika rättigheter i samhället. Förra hösten gick en av hennes långvariga drömmar till uppfyllelse när hon blev mamma. Andrea berättar om sina erfarenheter om att vara förälder och ha en intellektuell funktionsnedsättning. Vilka förväntningar och attityder ställer samhället på familjer där någon har en funktionsnedsättning? Läs intervjun med Andrea i FUNK. 04/2021.

11.45-12.45 Lunchpaus

2E – Stöda och bemöta särbegåvade barn och ungdomar i skolan
Pia Rehn, sakkunnig i specialpedagogik, lärande och handledning

På senare år har skolan blivit något bättre på att uppmärksamma särskilt begåvade elever, men mer sällan hör vi talas om de särskilt begåvade barn och ungdomar som också har påtagliga svårigheter. 2E är en förkortning av ”twice exceptional”, och syftar på kombinationen av ett ovanligt starkt intellekt och en funktionsnedsättning som inverkar begränsande på lärande och mående, i synnerhet så länge förståelse för komplexiteten saknas. I sin föreläsning fokuserar Pia på hur de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna adhd och autism samspelar med hög begåvning, och på hur vi bäst bemöter de pedagogiska och sociala konsekvenser den ojämna funktionsprofilen medför.

Specialundervisningens utmaningar idag och imorgon
Sami Horttana, specialklasslärare, Karis svenska högstadium

Sami är specialklasslärare och arbetar i årskurserna 7-9 vid Karis svenska högstadium. Före hans nuvarande tjänst arbetade han vid Ekparkens skola med elever inom barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården. I sitt anförande berättar Sami om en specialklasslärares perspektiv på skolvardagen och des aktuella utmaningar samt kopplar det till den allmänna debatten om skolan och specialundervisningen. Vilka utmaningar står specialundervisningen inför nu och imorgon?

Berättelser, känslor och sinnen
Agneta Möller-Salmela, läsinspiratör och berättare från Hangö

Vi får höra en muntlig berättelse. Efter den öppnar vi upp berättelsen mera och funderar över känslor som berättelsen förmedlar och våra sinnen. Hur kan vi med ord beskriva dofter och smaker så att åhörarna nästan själv känner dem?

15.00 Seminariet och livesändningen slutar

15-16 Mingel och mocktails

Ändringar i programmet kan förekomma.

Pris

Deltagare 70€
Distansdeltagare 40€
Representant för SAMS medlemsförbund 40€
Studeranden, personliga assistenter 0€

Du väljer din deltagartyp i samband med anmälan. Representanter för SAMS medlemsförbund får delta för ett rabatterat pris. Seminariet är avgiftsfritt för studeranden och personliga assistenter. I priset ingår seminarieprogrammet och för den som deltar på plats även lunch och mocktail med tilltugg.

Betalningsmetoderna är kortbetalning (Visa, MasterCard, American Express), Mobile Pay, faktura eller nätbank (Aktia, Danske Bank, Norde, OP, POP Pankki, S-Pankki, Säästöpankki, Ålandsbanken, Handelsbanken och Oma Säästöpankki).

Anmälan

Anmäl dig via den här länken senast 16.11 kl. 23.59.

Det finns ett begränsat antal platser. Ifall evenemanget är fullbokat, kan du anmäla dig till kölistan. Ifall någon avbokar sitt deltagande, fylls platserna från kölistan i anmälningsordning.

Frågor

Eventuella frågor angående evenemanget kan riktas till koordinator Maj Ilola.

Phone number+358 50 472 9493

Back to top of page