fbpx
Event dateokt 2023

Funktionsrättsseminarium 2023

Event date5.10.2023
Event time12:00 - 16:00
Event locationVasa & online

Välkommen på SAMS juridiska ombuds årliga Funktionsrättsseminarium torsdagen 5.10.2023 kl. 12-16!

Årets funktionsrättsseminarium fokuserar på den nya lagen om funktionshinderservice. Evenemanget ordnas i Vasa på Folkhälsanhuset Wasa (Wasaborgsgränd 4) och på distans.

Regeringen har föreslagit att funktionshinderservicelagen skulle träda i kraft senare än planerat, det vill säga 1.1.2025. SAMS följer med framskridande av regeringens förslag och justerar funktionsrättsseminariets innehåll i enlighet med beslutet.

Program

12-13 Lunch

13 Seminariet och livesändningen börjar

Välkomsthälsning
SAMS jurist Rebecka Holm

Lagen om funktionshinderservice
Johanna Lindholm, jurist, Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab

På vilket sätt skiljer sig den nya lagen om funktionshinderservice från de gamla lagarna? Hur tillämpas den nya lagen om funktionshinderservice? Bland annat dessa frågor besvarar Johanna Lindholm, jurist vid Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab. Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab erbjuder välfärdsområdenas beslutsfattare rådgivning och förändringsstöd, påverkan i lagstiftningsarbetet samt nätverk för utbyte av erfarenheter och gemensamt inflytande. Hyvil samarbetar med staten, såsom ministerierna, och med medierna.

Paneldiskussion: Funktionshinderservice – före och efter besluten

Paneldiskussion om funktionshinderservice från perspektivet av olika yrkesroller. Vi diskuterar bland annat den nya och den nuvarande lagen, rättssäkerheten och processen kring servicebeslut. Vi funderar bland annat på följande frågor: Hur kan vi säkra en god tolkning av lagen? Vad händer med den tidigare rättspraxisen? Vilka lösningar till olika problem kan den nya lagen erbjuda? Hur hanterar vi osäkerheten kring lagen? Panelen modereras av SAMS jurist Marica Nordman.

Panellister:

  • Linda Strömman, avdelningschef, förvaltningsrättsdomare vid Vasa förvaltningsdomstol
  • Tiina Peltokorpi-Heikkilä, chef för delaktighetsstödet, Österbottens välfärdsområde
  • Monika Kankaanpää, ledande socialarbetare för funktionshinderservice, Österbottens välfärdsområde
  • Veera Florica-Rajala, socialpolitisk sakkunnig, Förbundet Finlands Svenska Synskadade
  • Stina Sjöblom, universitetslärare i socialt arbete, Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU och gästforskare i teamet Funktionsvariation i samhället, THL

14.45 Kaffepaus (i Vasa och på distans)

15.15 Uppföljningsmekanism, konsekvensbedömning och finansiering av den nya lagen (på distans, engelska)
Hisayo Katsui, biträdande professor i funktionshinderforskning, Helsingfors universitet

Hur kommer den nya lagen påverka funktionshinderservicen? Vilka konsekevenser har lagen? Hur uppföljs lagens tillämpning? Hur finansieras den nya lagen? Bland annat dessa frågor besvarar Hisayo Katsui i sin föreläsning.

Hisayo Katsui är biträdande professor i funktionshinderforskning vid Helsingfors universitet. Hon är styrelsemedlem i Nordiska nätverket för funktionshinderforskning och Sällskapet för handikappforskning i Finland och fast expert i Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE). Tidigare har hon arbetat för FN:s före detta särskilda rapportör för funktionshinder, Shuaib Chalklen. Hon arbetade också på Abilis-stiftelsen, en finsk anslagsgivande organisation för personer med funktionsnedsättning, tidigare ledd av framlidne Kalle Könkkölä.

Hennes forskningsintressen är förverkligande av funktionsrätt i praktiken och deltagande forskning. Hon har drivit forsknings- och samarbetsprojekt om funktionshinder i Centralasien, Etiopien, Finland, Uganda, Nepal, Japan, Sydafrika, Zimbabwe, Mauritius och Kambodja. Hennes senaste böcker är Disability, Globalization and Human Rights (2020), Viitotut Muistot (2021) och Embodied Inequalities in Disability and Development (2022).

Avslutande ord
SAMS jurist, Rebecka Holm

16 Seminariet och livesändningen slutar

Ändringar i programmet kan ske.

Pris

Deltagandet i evenemanget är undantagsvis gratis i år eftersom SAMS anser att det är viktigt att alla kan ta del av information om den nya lagen om funktionshinderservice. I evenemanget ingår programmet och för den som deltar i Vasa även lunch och kaffe. Resor bekostas själv.

Ifall du får förhinder, vänligen avboka ditt deltagande. Deltagare som inte avbokat sitt deltagande vid förhinder faktureras 50 euro.

Anmälan

Anmäl dig via den här länken senast 27.9 kl. 23.59.

Det finns ett begränsat antal platser. Ifall evenemanget är fullbokat, kan du anmäla dig till kölistan. Ifall någon avbokar sitt deltagande, fylls platserna från kölistan i anmälningsordning.

Tillgänglighet

Evenemangsutrymmen är tillgängliga. I seminarieutrymmet finns en t-slinga och seminarieprogrammet skrivtolkas. Det finns allmänna assistenter på plats, som kan hjälpa dig med att röra dig inomhus samt vid lunch och kaffeservering. Det erbjuds också tekniskt stöd för distansdeltagare. Information om evenemanget och föreläsarnas material skickas till dig på förhand per e-post. Meddela om övriga specialbehov i samband med anmälan.

Frågor

Eventuella frågor angående evenemanget kan riktas till koordinator Maj Ilola.


Phone number+358 50 472 9493

Back to top of page