fbpx
Event datenov 2020

Funktionsrättswebbinarium

Event date26.11.2020
Event time09:30 - 15:30
Event locationOnline
Seminariepublik lyssnar på talare.

Välkommen på SAMS juridiska ombuds årliga funktionsrättsseminarium!

Seminariet ordnas i år som ett webbinarium på grund av den rådande coronasituationen med intressant inlägg om utbildning, arbetsliv och krishantering från ett funktionshinderperspektiv. Webbinariets språk är svenska och engelska.

Vid eventuella frågor eller funderingar, vänligen kontakta SAMS juridiska ombud per e-post på

Bild: Alexandra Björkholm

Program

9.30 Välkomsthälsning
Anna Caldén, SAMS

9.35 Keynote speaker: Open plan schools – lessons learned in Norway
Erlend Ellefsen Vinje, University of Southeast Norway + commentary, Johanna Meriläinen, Förbundet Finlands Svenska Synskadade

10.45 Paus

11.00 Brytningsskeden mellan studier och arbetsliv
Kaja Ray, Vates-stiftelsen & Pirkko Selin-Grönlund, Finlands Dövas Förbund

12.00 Lunchpaus

13.00 Individuell bedömning inom funktionshinderservice
Ylva Krokfors, Invalidförbundet, Ulrika Krook, Soc&kom & Elisabeth Hästbacka, Vasa stad

14.00 Paus

14.15 Hantering av kriser och pandemier från ett människorätts- och funktionshinderperspektiv
Martin Scheinin, människorättsjurist och professor, videohälsning & Amu Urhonen, The International Red Cross

Talarpresentationer

ANNA CALDÉN
Frivilligkoordinator i Österbotten, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Anna Caldén arbetar som frivilligkoordinator på SAMS där hon ansvarar för vänverksamheten i Österbotten. Hon fungerar även som ordförande för FMA – Funktionsrätt med ansvar och har fungerat som kommunalpolitiker under flera år hemma i Österbotten. Hon brinner för frågor som berör personer med funktionsnedsättning och hon brukar beskriva sig själv som en obotlig optimist och samhällspåverkare.

Bild på Erlend Ellefsen Vinje.

ERLEND ELLEFSEN VINJE
Docent, University of Southeast Norway

Erlend Ellefsen Vinje works as a docent/teaching professor at the University of Southeast Norway. His research and teaching work is related to the subject areas of physical education, school development and pedagogy. He also has a part-time position at OsloMet related to the same subject areas. Vinje has seven years of experience teaching in primary school. He also has a doctorate from Aalborg University and the PhD program «Education, learning and philosophy» – where he studied the discourses related to the Norwegian open plan schools (baseskoler).

Pirkko Selin-Grönlund, specialsakkunnig, Finlands Dövas Förbund.

PIRKKO SELIN-GRÖNLUND
Specialsakkunnig, Finlands Dövas Förbund

Selin-Grönlund arbetar som specialsakkunnig i Finlands Dövas Förbund. I deras intressebevakning är språkliga rättigheter väsentliga men ofta pratas det samtidigt om dövhet och nedsatt hörsel d.v.s. rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

KAIJA RAY
Utvecklingschef, Vates-stiftelsen

Utvecklingschef Kaija Ray har arbetat för Vates-stiftelsen i snart tio år. Till hennes huvudsakliga uppgifter hör att främja möjligheterna för att sysselsätta personer med funktionsnedsättning. Dessutom utbildar hon branschfolk och koordinerar stiftelsens utbildningar.

Vates-stiftelsen är en expertorganisation, som främjar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra personer att hitta och behålla lönearbete på den öppna arbetsmarknaden.

Ylva Krokfors

YLVA KROKFORS
Sakkunnig inom social- och hälsovårdspolitik, Invalidförbundet

Ylva Krokfors är till utbildningen politices licentiat vid samhällsvetenskaper, specialasocialarbetare (empowerment-inriktad socialt arbete) och doktorand vid HU. Hon arbetar som sakkunnig vid Invalidförbundet inom social- och hälsovårdspolitik. Specialkunnande inom ärenden som gäller barn, äldre, närståendevård, fattigdom, sällsynta sjukdomar, utbildning av socialarbetare.

Ulrika Krook

ULRIKA KROOK
Jurist, VH & universitetslärare, Svenska social- och kommunalhögskolan

Ulrika Krook är jurist, VH och universitetslärare i rättsvetenskap.
Ulrika hittas numera som universitetslärare i rättsvetenskap på Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Där undervisar hon bland annat blivande svenskspråkiga socialarbetare i social- och hälsovårdsjuridik och funktionshinderservice. Ulrika har en lång erfarenhet av funktionshinderområdet och har flera förtroendeuppdrag inom sociala sektorn bland annat som medlem av juristgruppen för THL:s elektroniska handbok om funktionshinderservice och som ordförande för Finlands svenska socialförbund.

Hon byggde i tiderna upp juridiskt ombud verksamheten inom nuvarande FMA – Funktionsrätt med ansvar rf och fortsatte under flera år att jobba som sakkunnig och jurist för SAMS. Hon har också utvecklat diskrimineringsombudsmannens avdelning för social- och hälsovårdsfrågor som vikarierande överinspektör och arbetat som specialsakkunnig på SOSTE.

ELISABETH HÄSTBACKA
Tillgänglighetskoordinator, Vasa stad

Funktionshindrade personers möjligheter att leva som jämlika och aktiva i samhället har alltid legat varmt om hjärtat för Hästbacka och som doktorand i socialpolitik vid Åbo Akademi har hon forskat i funktionshinderfrågor. Sedan april 2019 har hon också arbetat som tillgänglighetskoordinator på Vasa stad. Förutom att främja olika former av tillgänglighet, ingår det i hennes arbete att också fungera som sekreterare för Rådet för personer med funktionsnedsättning.

MARTIN SCHEININ
Människorättsjurist och professor

Efter att ha sedan 2008 fungerat som professor i folkrätt och mänskliga rättigheter vid European University Institute i Firenze, Italien har Martin Scheinin nyligen börjat som global professor för British Academy vid University of Oxford. Han är också medlem i vetenskapliga kommittén för Europeiska Unionens Fundamental Rights Agency. Scheinin har tidigare verkat som professor i statsrätt och folkrätt samt föreståndare för institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi 1998 – 2008. Han har innehållit flera internationella förtroendeuppdrag och bland annat fungerat som FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter och terrorismbekämpning (2005-2011).

AMU URHONEN
Delaktighetsexpert, Internationella Röda Korset

Amu Urhonen jobbar som delaktighetsexpert (Disability Inclusion Officer) på IFRC, det internationella Röda Korset. Tidigare har hon varit bland annat ordförande för Tröskeln rf, medlem i VANE och projektledare för historiaprojektet Vammaisuuden vaiettu historia.

Back to top of page