fbpx
Event dateokt 2022

Lansering av skolenkätens resultat

Event date11.10.2022
Event time10:00 - 12:30
Event locationOnline

Suomenkielinen kuvaus alempana.

Välkommen på lanseringstillfället av Handikappforums skolenkäts resultat 11.10 kl. 10-12.30! I enkäten berättade vårdnadshavare för barn med funktionsnedsättning i grundutbildningen om sina tankar och erfarenheter om hur skolan och skolvardagen fungerar samt om hur stödet för lärandet förverkligats. Genomförandet och publiceringen av rapporten har understötts av Människorättscentret. Rapporten publiceras på Handikappforums webbsida den 11 oktober.

Evenemanget ordnas på distans på Zoom-plattformen. Länken och instruktioner skickas innan evenemanget till alla som anmält sig. Evenemanget är tvåspråkigt och skrivtolkas.

Anmäl dig till evenemanget senast 9.10. kl. 23.59 via denna länk.

Program

10.00 Välkommen och praktiska ärenden: Elias Vartio, SAMS
10.05 Keynote: Dan Koivulaakso, statssekreterare, Utbildnings- och kulturministeriet
10.20 Skolenkätens resultat: Sari Valjakka (Autism Finland), Johanna Meriläinen (Förbundet Finlands Svenska Synskadade), Ylva Krokfors (Invalidförbundet)
11.05 Frågor
11.20 Paus
11.30 Kommentar- och erfarenhetsanförande: Christa Renwall
11.45 Kommentaranförande: Skolinklusionens hinder och förutsättningar, Människorättscentret
12.05 Frågor

Tillfället slutar senast kl. 12.30.

Tillfället ordnas i samarbete med Handikappforum och SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder. Skolenkätens översättning och lansering är finansierad av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

*****

Tervetuloa Vammaisfoorumin koulukyselyn tulosten julkaisutilaisuuteen 11.10 klo 10–12.30! Kyselyssä perusopetuksessa olevien vammaisten lasten huoltajat pääsivät kertomaan ajatuksistaan ja kokemuksistaan lasten koulunkäynnin ja kouluarjen sujumisesta sekä oppimisen tuen toteutumisesta. Ihmisoikeuskeskus on tukenut raportin toteuttamista ja julkaisua. Raportti julkaistaan Vammaisfoorumin nettisivuilla 11. lokakuuta.

Tilaisuus järjestetään etänä Zoom-alustalla. Linkki sekä osallistumisohjeet lähetetään ennen tilaisuutta kaikille ilmoittautuneille. Tilaisuus on kaksikielinen ja kirjoitustulkataan.

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 9.10. klo 23.59 tämän linkin kautta.

Ohjelma

10.00 Tervetuloa ja käytännön asiat: Elias Vartio, SAMS
10.05 Keynote: Dan Koivulaakso, valtiosihteeri, Opetus- ja kulttuuriministeriö
10.20 Koulukyselyn tulokset: Sari Valjakka (Autismiliitto), Johanna Meriläinen (Förbundet Finlands Svenska Synskadade), Ylva Krokfors (Invalidiliitto)
11.05 Kysymykset
11.20 Tauko
11.30 Kommentti- ja kokemuspuheenvuoro: Christa Renwall
11.45 Kommenttipuheenvuoro: Kouluinkluusion haasteet ja edellytykset, Ihmisoikeuskeskus
12.00 Kysymykset ja keskustelu

Tilaisuus päätyy viimeistään 12.30.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder kanssa.

Back to top of page