fbpx
Event datesep 2020

Onlinekurs: Bli en frivillig vän inom funktionshinderområdet

Event date29.9.2020 - 30.10.2020
Event time18:00 - 20:00
Event locationOnline

SAMS vänverksamhet vill främja delaktighet i samhället för personer med olika psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Som frivilligvän är du en vän regelbundet under 4-10 h i månaden. Under kursens gång kommer vi att lära oss mera om funktionsvariationer – vad handlar det om? Vi lär oss också om bemötande, stöd och etiska överväganden – hur vara en stödjande vän och vad bör man tänka på?

Om du önskar kan koordinatorn under kursens gång hjälpa dig att hitta den rätta personen att stöda. Du kan även ingå som frivillig i en väncirkel i Jakobstad.

Kursen ordnas som distanskurs. Innan kursstart får deltagarna e-post med mera info om hur distansundervisningen går till.

Tider:

Tis 29.09.2020 18:00-20:00
– inledning, vänuppdrag, psykisk hälsa som funktionsnedsättning
Tis 06.10.2020 18:00-20:00
– bemötande, synnedsättning, delaktighet
Tis 13.10.2020 18:00-20:00
– att stöda och själv behöva stöd, etiska överväganden, avslutning 

Kursen ordnas i samarbete med Nykarleby arbis. Mera information och anmälningsuppgifter finns här. 

Back to top of page