fbpx
Event datenov 2023

SAMS höstmöte 2023

Event date14.11.2023
Event time12:15 - 16:00
Event locationHelsingfors & online

Välkommen på SAMS höstmöte tisdagen 14.11.2023 kl. 12.15-16 i Helsingfors!

Anmäl dig här senast 9.11.

Mötet hålls i Helsingfors i SOSTEs möteslokaler (Universitetsgatan 5, 6. våningen). Utrymmen är tillgängliga och det finns en induktionsslinga samt en tillgänglig toalett. Man kan också delta på mötet på distans. På mötet behandlas de i förbundets stadgar nämnda ärenden, bland annat fastställs verksamhetsplan, budget och styrelse för år 2024.

Program
12.15-13 Lunch
13-15 Höstmöte
15-16 Kaffeservering

Medlemsorganisationerna har rätt att till mötet utse fem befullmäktigade representanter som har en röst var. Fullmakter skickas på förhand till verksamhetsledare Nina af Hällström (nina.afhallstrom@samsnet.fi).

Back to top of page